EF » EFnet » EF raziskave » Delo v digitalnem gospodarstvu: teorija in praksa ravnanja z ljudmi

Delo v digitalnem gospodarstvu: teorija in praksa ravnanja z ljudmi

30.03.2020

Ključne besede:
Delo preko digitalnih vmesnikov,
delo na daljavo,
prakse kadrovskega managementa

Avtorji:

  • Dr. Catherine Connelly, McMaster University;
  • Dr. Christian Fieseler, BI Norwegian Business School,
  • Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Dr. Steffen Giessner, Erasmus University Rotterdam,
  • Dr. Sut I Wong, BI Norwegian Business School

Namen članka:
Uvodni članek posebne izdaje, ki je namenjena povečanju razumevanja dela v digitalnem gospodarstvu, se osredotoča na prakse kadrovskega managementa pri delu preko digitalnih vmesnikov. Pregledujemo in teoretično obravnavamo obstoječo literaturo glede ravnanja z ljudmi v tako imenovani ‘gig ekonomiji’ s posebno osredotočenostjo na posamezne aktivnosti kadrovskega managementa. Opisujemo štiri članke, ki sestavljajo posebno izdajo ter povzemamo glavne skupne tematike ter različnosti v tej zbirki. Naš uvodni članek se zaključuje s predlogi za nadaljnje raziskovanje dela v digitalnem gospodarstvu.

Ciljna javnost:
Za managerje, kadrovske managerje in zaposlene v organizacijah, ki se soočajo z delom na daljavo in preko digitalnih vmesnikov.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Kontekst, ključni pojmi, teorije in način raziskovanja področja ravnanja z ljudmi pri delu preko digitalnih vmesnikov.

Glavne ugotovitve:
V tej posebni izdaji devet avtorjev poda njihove vidike na priložnosti in izzive, povezane z ravnanjem z ljudmi v gospodarstvu, ki postaja vse bolj digitalno. Vključevanje velikih podatkov in igrifikacije v orodja dela z ljudmi je vse bolj na pohodu, pri čemer so rezultati teh iniciativ dvostranski. Na eni strani digitalizacija dodaja vrednost platformam in organizacijam, na drugi pa vodi tudi do negativnih vidikov, kot je (ne)varnost zaposlitve in potencialna izoliranost posameznikov, ki delajo preko digitalnih vmesnikov. Vedno več je tehnik ravnanja z ljudmi, ki temeljijo na avtomatizaciji in algoritmizaciji, pri čemer še ni jasno, ali lahko tovrstni pristopi presežejo pristranskosti človeškega odločanja, hkrati pa še vedno ohranijo človečnost, da bi bili dolgoročno vzdržni. Članki, vključeni v posebno izdajo, poudarjajo pomen iniciative delavcev, ki jim mora biti omogočeno, da prilagajajo svoje delo in delovno okolje svojim potrebam. Upamo, da smo s posebno izdajo še dodatno spodbudili diskusijo glede tovrstnih prispevkov raziskovanja k oblikovanju okolja ravnanja z ljudmi pri digitalnem delu.

Uporabna vrednost za podjetja:
Tematika dela preko digitalnih vmesnikov in dela od doma je še posebej aktualna v tem trenutku, ko smo bili v veliki meri prisiljeni v tovrstne rešitve. Članki, vključeni v to posebno izdajo, pomembno prispevajo k poglobitvi našega razumevanja dela preko digitalnih vmesnikov in kaj ta pojav pomeni za zaposlene, ki ga opravljajo.

Revija objave:
Human Resource Management Review

Rangiranje:
JCR IF= 3.625; AJG2018: 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: