EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv digitalizacije javnih naročil na kakovost institucij

Vpliv digitalizacije javnih naročil na kakovost institucij

09.09.2020

Ključne besede:
Sistemi javnih naročil,
e-naročanje,
institucionalna kakovost.

Avtorji:

  • dr. Lela Mélon (Pompeu Fabra University)
  • doc. dr. Rok Spruk (Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Namen članka:
Izmeriti vpliv digitalizacije sistemov javnega naročanja na kakovost institucionalnega okolja z vidika vladavine prava, korupcije in učinkovitosti javnega sektorja.

Ciljna javnost:
Za managerje, kadrovske managerje in zaposlene v organizacijah, ki se soočajo z delom na daljavo in preko digitalnih vmesnikov.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Digitalizacija sistemov javnega naročanja, korupcija, vladavina prava.

Glavne ugotovitve:
Na podlagi študije treh primerov rigorozne digitalizacije sistemov javnega naročanja (Danska, Nizozemska, Portugalska) članek ugotavlja, da digitalizacija javnega naročanja vodi do izboljšanega nadzora na korupcijo in močnejše vladavine prava zgolj v institucionalno zrelih okoljih (i.e. Danska in Nizozemska). Pri tem učinek digitalizacije na institucionalno kakovosti ni permanenten temveč začasen. Nasprotno digitalizacija javnega naročanja v šibkih institucionalnih okoljih (i.e. Portugalska) vodi v poslabšanje nadzora nad korupcijo in vladavine prava, ker predstavlja vir oportunističnega obnašanja in prilaščanja rent namesto vira zmanjševanja transakcijskih stroškov. Negativni učinek digitalizacije sistema javnega naročanja na korupcijo in vladavino prava v institucionalno šibkih okoljih je časovno vztrajen in permanenten.

Uporabna vrednost za podjetja:
Digitalizacija poslovnih in storitvenih procesov v javnem in zasebnem sektorja odpira številna vprašanja o vplivu e-rešitev na razširjenost korupcije ter učinkovitost poslovanja. Članek z uporabo sodobne ekonometrične metodologije ponuja okvir, kjer se lahko predvidi vpliv digitalizacije sistemov naročanja na institucionalno kakovost ter kakovost korporativnega upravljanja v zasebnem in javnem sektorju.

Revija objave:
Journal of Public Procurement, in press

Rangiranje:
Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), Accademia Italiana di Economia Aziendale, SNIP IF (2019) = 0.72

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: