EF » EFnet » EF raziskave » Stereotipi blagovnih znamk: Ali zaznana toplina in kompetentnost blagovnih znamk dodata vrednost porabnikom?

Stereotipi blagovnih znamk: Ali zaznana toplina in kompetentnost blagovnih znamk dodata vrednost porabnikom?

11.10.2020

Ključne besede:
Zaznana globalnost/lokalnost blagovne znamke,
Zaznana kompetentnost blagovne znamke,
Zaznana toplina blagovne znamke,
Zaznana vrednost,
Nakupne namere,
Lastništvo blagovne znamke

Avtorji:

  • Doc. Dr. Živa Kolbl, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • Prof. Dr. Vesna Žabkar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Prof. DDr. Adamantios Diamantopoulos, Univerza na Dunaju, Fakulteta za poslovanje, ekonomijo in statistiko,
  • Izr. Prof. Dr. Maja Arslanagić – Kalajdžić, Univerza v Sarajevu, Ekonomska fakulteta,

Namen članka:
Stereotipiziranje blagovnih znamk, skozi zaznano toplino in kompetentnost, pozitivno vpliva na porabnikove zaznave blagovne znamke, čustva, povezana z blagovno znamko, nakupno namero in celo lastništvo blagovne znamke. Ali stereotipiziranje globalnih in lokalnih blagovnih znamk vpliva tudi na osrednji konstrukt v trženju – porabnikovo zaznano vrednost?

Ciljna javnost:
Raziskovalci in managerji na področju blagovnih znamk.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Globalne in lokalne blagovne znamke iz različnih produktnih skupin na razvitem in razvijajočem se trgu.

Glavne ugotovitve:
V dveh študijah ugotavljamo, da zaznana toplina blagovne znamke konsistentno in pozitivno vpliva na zaznano funkcionalno in čustveno vrednost, medtem ko zaznana kompetentnost blagovne znamke povečuje njeno zaznano funkcionalno vrednost. Vpliv stereotipnih razsežnosti skozi zaznano toplino in kompetentnost na zaznano vrednost se nato odraža v povečanih nakupnih namerah in večjem lastništvu blagovne znamke.

Uporabna vrednost za podjetja:
Managerjem blagovnih znamk razkrivamo načine, kako okrepiti zaznano toplino in kompetentnosti blagovnih znamk, skozi kateri bodo poudarili predvsem čustveno in/oziroma funkcionalno (pa tudi socialno) vrednost blagovnih znamk.

Revija objave:
Journal of Business Research

Rangiranje:
CiteScore: 8.9; IF: 4.87

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: