EF » EFnet » EF raziskave » Mednarodne razlike v motivih za ‘molk’ zaposlenih pri delu: validacija merskega instrumenta, prisotnost in razmerja z značilnosti kulture v 33. državah

Mednarodne razlike v motivih za ‘molk’ zaposlenih pri delu: validacija merskega instrumenta, prisotnost in razmerja z značilnosti kulture v 33. državah

08.03.2021

Ključne besede:
‘Molk’ zaposlenih,
izražanje idej,
kontekst,
kultura
medkulturno raziskovanje.

Avtorji:

  • Matej Černe, et al.

Namen članka:
Razjasniti razlike med posamezniki glede motivov za ‘molk’ (tišino) zaposlenih pri delu – torej za prikrivanje idej, informacij, vprašanj ali skrbi, povezanih z delovnimi procesi.

Ciljna javnost:
Managerji in zaposleni, še posebej povezanih z delom, ki vključuje visoko stopnjo znanja, sodelovanja in ustvarjanja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Motivi za ‘molk’ (tišino) zaposlenih pri delu. Preko raziskave, ki je vključevala konzorcij partnerjev v 33. državah (skupno 8222 respondentov), smo zagotovili veljavnost merskega instrumenta za raziskovanje molka zaposlenih preko 21. svetovnih jezikov in preučili povezanost tega konstrukta z dimenzijami nacionalne kulture.

Glavne ugotovitve:
Rezultati so izpostavili podobnosti in različnosti glede prisotnosti molka pri delu med zaposlenimi iz različnih držav, vendar jasno ovrgli nekatere stereotipe, povezane z obnašanjem posameznikov v določenih državah. Nadalje smo povezali molk zaposlenih z dimenzijami nacionalne kulture na ravni posameznika in ugotovili, da so motivi za molk zaposlenih pozitivno povezani z razdaljo v moči, institucionalnim kolektivizmom in izogibanjem negotovosti.

Uporabna vrednost za podjetja:
Prispevek se nanaša na oblikovanje delovnih sistemov, ki preprečujejo molk zaposlenih pri delu. Managerjem pomaga pri razumevanju dejavnikov, ki na ravni posameznika vplivajo na to, da zaposleni ne izražajo svojih idej, mnenj in vprašanj, vezanih na delo. Nadalje pripomore k razumevanju razlik glede tovrstnih dejavnikov med državami in glede na kulturne značilnosti.

Revija objave:
Journal of Organizational Behavior

Rangiranje:
JCR, AJG 4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: