EF » EFnet » EF raziskave » Razširitve pod-kvazi-kopul

Razširitve pod-kvazi-kopul

15.03.2021

Ključne besede:
Kopula,
kvazi-kopula,
diskretna kopula,
nenatančna kopula,
defekt.

Avtorji:

  • Dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko,
  • dr. Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

Namen članka:
Razširiti pod-kvazi-kopulo, ki je definirana na podmnožici enotskega kvadrata, do kvazi-kopule.

Ciljna javnost:
Strokovna javnost s področja verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Cilj članka je razviti metodo, ki najde vse možne kvazi-kopule, ki razširijo dano pod-kvazi-kopulo na cel enotski kvadrat.

Glavne ugotovitve:
Znano je, da je razširitev kvazi-kopul precej težji problem kot razširitev kopul. Zato moramo razviti nove tehnike, da lahko to naredimo. Morda je presenetljivo, da je naša metoda hkrati elementarna in univerzalna. To sta dve nasprotujoči si lastnosti, ki ju nima nobena doslej znana metoda za razširjanje kvazi-kopul. V članku konstruiramo tudi dve kvazi-kopuli, ki predstavljata zanimiv protiprimer v teoriji nenatančne verjetnosti.

Revija objave:
Journal of mathematical analysis and applications, 2021

Rangiranje:
JCR 77/325

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: