EF » EFnet » EF raziskave » Avtomatična analiza vsebine: pregled sistematičnega diskurza o pomenu množičnih podatkov na področju turizma in gostinstva

Avtomatična analiza vsebine: pregled sistematičnega diskurza o pomenu množičnih podatkov na področju turizma in gostinstva

10.05.2021

Ključne besede:

Avtomatična analiza vsebine,
big data,
trajnostni razvoj,
trajnostni turizem,
turizem.

Avtorji:

  • Dr. Judita Peterlin, School of Economics and Busines, University of Ljubljana,
  • Dr. Maja Meško, Faculty of Management, University of Primorska, Koper, Faculty of Organisational Sciences, University of Maribor,
  • Dr. Vlado Dimovski,  School of Economics and Business, University of Ljubljana,
  • Vasja Roblek, MSc, Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto.

Namen članka:
Turizem je ena izmed gospodarskih dejavnosti, ki  je v zadnjih desetih letih zaradi pojava obsežnega večdimenzionalnega nabora podatkov, t.i. množičnih podatkov  izredno podvržena spremembam poslovanja.  Namen članka je, da na podlagi avtomatske analize vsebine prikaže znanstveno raziskovalna dognanja o pomenu in vplivu množičnih  podatkov na kompleksnost sprememb na področju turizma in gostinstva.

Ciljna javnost:
zaposleni v sektorju turizma.

Kratek povzetek objave

Glavne ugotovitve:
Turizem je ena od ekonomskih aktivnosti, ki je bila najbolj spremenjena zaradi velikega obsega multidimenzionalnih zbirk podatkov.  Literatura o turizmu narašča, zato jo je težko sintetizirati in razbrati bistvene tendence. Naše raziskovalno vprašanje je bilo, kakšen je odnos med »big data« in kompleksnimi spremembami  v turizmu. Avtomatična analiza vsebine je bila uporabljena z namenom identificirati ključne tematike, ki so nas zanimale. Pozorno smo analizirali povzetke in članke in na koncu izbrali 308 člankov, ki so bili objavljeni v 154 znanstvenih revijah. Uporabili smo Leximancer 5.0. Sedem tem iz člankov, objavljenih med leti 2011 in majem 2020 je bilo identificiranih: turizem, podatki, iskanje, model, industrija, splet in potovanje.                         

Uporabna vrednost za podjetja:
Trajnostni razvoj  je ključna identificirana tema v analiziranih člankih na temo trajnostnega turizma v povezavi z uporabo množičnih podatkov. Trajnostni turizem upošteva značilnosti lokalnega okolja in  omogoča prihodke lokalnemu prebivalstvu, k čimer pripomore tudi uporaba naravi prijaznih digitalnih tehnologij. Naš članek demonstrira praktično uporabno vrednost množičnih podatkov na področju razvoja turizma prek sodelovanja deležnikov v turizmu. Tako uporaba množičnih podatkov omogoča turistom in lokalnim prebivalcem, da uporabijo modele množičnih podatkov za iskanje znanstvenih podatkov z namenom priprave odločitev. Na podlagi raziskave raziskovalci lahko najdejo zanje primeren način soočanja z naraščajočo količino podatkov in njihovo kompleksnostjo, medtem ko  zaposlenim v turizmu raziskava omogoča, da se seznanijo z uporabnostjo množičnih podatkov v turizmu in spoznajo uporabo avtomatične analize vsebine, ki omogoča tako  analizo sporočil (mnenj) turistov prek družbenih omrežij kot   poslovnih poročil.  Tako tudi sama analiza vsebine podatkov, pridobljenih iz različnih vsebinskih virov, omogoča povečanje učinkovitosti pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Revija objave:
Systems Research and Behavioral Science, 2021,  DOI: 10.1002/sres.2790 

Rangiranje:
SSCI

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: