EF » EFnet » EF raziskave » Prikaz raziskav s področja izobraževanja o etiki v računovodstvu: Bilbiometrična analiza

Prikaz raziskav s področja izobraževanja o etiki v računovodstvu: Bilbiometrična analiza

16.06.2021

Ključne besede:

Izobraževanje o etiki v računovodstvu,
analiza citatov,
Bibliografska sklopljenost,
historiografija,
analiza sobesed.

Avtorji:

  • Tamara Poje, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
  • dr. Maja Zaman Groff, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka:
Sistematični pregled literature s področja izobraževanja o etiki s področja računovodstva.

Ciljna javnost:
Raziskovalci in pedagogi s področja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Razvoj raziskav s področja izobraževanja o etiki v računovodstvu.

Glavne ugotovitve:
Število raziskav s področja izobraževanja o etiki v računovodstvu v preučevanem obdobju (1990-2020) strmo narašča, širi se tudi področje raziskovanja. Raziskovalci so se v preteklosti osredotočali predvsem na preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na moralno presojo, zaznavanje etike in na problem pomanjkanja etičnih vsebin v izobraževanju. V zadnjem obdobju pa se raziskovalno področje širi tudi na način vključevanja etike v izobraževalni proces, pomen širine znanja, učinke uporabe orodij za poučevanje etike ter pomen poklicnih vrednot.

Uporabna vrednost za podjetja:
Članek predstavlja pomen etike v računovodstvu in reviziji. Posebej so poudarjeni različni vidiki uvajanja etičnih vsebin v izobraževanje računovodij in revizorjev.

Revija objave:
Journal of Business Ethics

Rangiranje:
JCR 2019 IF: 4,141; SSE; ethics; 2/55; AJG 2018: 3 ; FT-50

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: