EF » EFnet » EF raziskave » Konkurenčna inteligenca: enoten pogled in modularna opredelitev

Konkurenčna inteligenca: enoten pogled in modularna opredelitev

27.09.2021

Ključne besede:

Definicija, dimenzije,
deskriptorji,
integracija,
izgradnja teorije,
mešane metode.

Avtorji:

  • Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Luis Madureira, Universidade NOVA de Lisboa, Portugalska;
  • Mauro Castelli, Universidade NOVA de Lisboa, Portugalska in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka
Namen študije je opredeliti temeljne razsežnosti in deskriptorje konkurenčne inteligence, da bi zagotovili enoten pogled in pristop k razumevanju pojma. Avtorji so uporabili pristop mešanih metod za pridobivanje meta-zaključkov iz zaporedne integracije kvantitativnih in kvalitativnih metod.

Ciljna javnost:
Managerji v organizacijah.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Opredelitev dimenzij in deskriptorjev konkurenčne inteligence.

Glavne ugotovitve:
Opredeljenih je bilo pet opredeljujočih jedrnih dimenzij in sto deskriptorjev, po dvajset za vsako dimenzijo. Integrirane dimenzije zagotavljajo dosledno opredelitev in razumevanje konkurenčne inteligence.

Uporabna vrednost za podjetja:
Boljše razumevanje konkurenčne inteligence in posledično boljše odločanje ter izboljšana uspešnost in učinkovitost poslovanja.

Revija objave:
Technological Forecasting and Social Change

Rangiranje:
JCR IF2020 = 8.593; ABS/AJG 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: