EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv sistemov ravnanja z ljudmi in stilov navezanosti na vodje na oblikovanje in implementacijo idej: eksperiment in večnivojska terenska študija

Vpliv sistemov ravnanja z ljudmi in stilov navezanosti na vodje na oblikovanje in implementacijo idej: eksperiment in večnivojska terenska študija

30.09.2021

Ključne besede:

Ustvarjalnost,
inovativnost,
vodenje,
sistemi ravnanja z ljudmi.

Avtorji:

  • Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani;
  • Maruša Premru, Časnik Finance & Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani;
  • Saša Batistič, Univerza v Tilburgu;
  • Renata Kenda, Univerza v Tilburgu.

Namen članka
Članek predstavlja rigorozen empirični test konceptualnega modela, ki so ga avtorji zastavili v teoretičnem članku, objavljenem v reviji Human Resource Management Review. Model se nanaša na sovplivanje sistemov ravnanja z ljudmi in stilov navezanosti na vodje na oblikovanje in implementacijo ustvarjalnih idej.

Ciljna javnost:
Kadrovski managerji, vodje na vseh ravneh v organizacijah, managerji inovacij, zaposleni, ki se ukvarjajo s kreativnim in inovativnim delom.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V članku smo preiskovali kontekst ustvarjalnega in inovativnega dela. Konkretno, osredotočili smo se na sovplivanje sistemov ravnanja z ljudmi in stilov navezanosti na vodje na oblikovanje in implementacijo ustvarjalnih idej.

Glavne ugotovitve:
Eksperimentalna študija je potrdila pozitiven vpliv varnega stila navezanosti na vodje na implementacijo ustvarjalnih idej pri delu. Interakcija med kadrovskim sistemom, osredotočenim na pripadnost in izogibajočega stila navezanosti na vodje je le marginalno povezana z oblikovanjem idej, medtem ko sovplivanje omenjenega kadrovskega sistema z bodisi varnim bodisi tesnobnim stilom navezanosti ni značilno povezano z implementacijo idej. Večnivojska terenska študija, pri čemer smo podatke pridobili iz več virov (nadrejeni in zaposleni) v treh evropskih podjetjih je replicirala direktni vpliv kadrovskega sistema spodbujanja pripadnosti na implementacijo idej (ne pa na oblikovanje idej). Prav tako je pokazala, da varen stil navezanosti na vodje spodbuja tako oblikovanje kot implementacijo idej, medtem ko tesnoben stil navezanosti preprečuje uspešno izvajanje obeh procesov inoviranja pri delu.

Uporabna vrednost za podjetja:
Managerji lahko iz članka izluščijo pomembne informacije o oblikovanju delovnega konteksta, ki sestoji iz sovplivanja kadrovskih sistemov in vodenja, za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.

Revija objave:
European Management Journal

Rangiranje:
JCR IF 2020 = 5,075; ABS 2

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: