EF » EFnet » EF raziskave » Vsrkani v tehnologijo, a digitalno preobremenjeni: medsebojen vpliv na izgorelost in ustvarjalnost platformnih delavcev

Vsrkani v tehnologijo, a digitalno preobremenjeni: medsebojen vpliv na izgorelost in ustvarjalnost platformnih delavcev

23.09.2021

Ključne besede:

Delo na digitalnih platformah,
ustvarjalnost,
spoznavna vsrkanost v tehnologijo,
tehnološka preobremenjenost,
izgorelost.

Avtorji:

  • Aldijana Bunjak, Univerza v St Gallnu, Švica;
  • Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani;
  • Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija & Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Namen članka
Napredek v informacijsko-komunikacijski tehnologiji vodi do vse večje popularnosti dela preko digitalnih platform, zaposleni pa tudi v tradicionalnih organizacijah vedno bolj uporabljajo digitalne rešitve. Za platformne delavce pa lahko uporaba tehnologije vodi do digitalne preobremenjenosti, kar lahko negativno vpliva na njihovo izgorelost in uspešnost.

Ciljna javnost:
Managerji v organizacijah, organizatorji digitalnih platform dela, zaposleni, ki delajo z digitalnimi vmesniki.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V članku preučujemo sovplivanje vsrkanja v tehnologijo s tehnološko preobremenjenostjo pri napovedovanju ustvarjalnosti platformnih delavcev.

Glavne ugotovitve:
Na podlagi podatkov, zbranih s strani 263 priložnostnih delavcev na Amazonovi platformi Mechanical Turk, smo potrdili v splošnem pozitiven vpliv spoznavne vsrkanosti v tehnologijo na ustvarjalnost. Detajlna analiza pa je pokazala, da v primeru visoke ravni tehnološke preobremenjenosti spoznavna vsrkanost v tehnologijo vodi v izgorelost in nižje ravni ustvarjalnosti.

Uporabna vrednost za podjetja:
Managerji v organizacijah in organizatorji digitalnih platform dela morajo zagotoviti, da so njihovi uporabniki vsrkani v tehnologijo, da bi izrazili svojo ustvarjalnost. Hkrati morajo zagotoviti, da informacijsko-tehnološka infrastruktura ni prekompleksna in da za uporabnike ne predstavlja pretirane tehnološke obremenjenosti, saj to vodi do izgorelosti in nižjih ravni ustvarjalnosti platformnih delavcev.

Revija objave:
Information & Management

Rangiranje:
JCR IF2020 = 7.555; ABS/AJG 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: