EF » EFnet » EF raziskave » Dolgoročni učinki vojne v bivši Jugoslaviji

Dolgoročni učinki vojne v bivši Jugoslaviji

02.02.2022

Ključne besede:

Državljanska vojna,
gospodarska rast in razvoj,
sintetično-kontrolna metodologija,
bivša Jugoslavija.

Avtorji:

  • Aleksandar Kešeljević, Rok Spruk; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka
Namen članka je oceniti dolgoročne makroekonomske stroške državljanske vojne v bivši Jugoslaviji z uporabo sintetično-kontrolne metodologije za bivše jugoslovanske republike v obdobju med leti 1950 in 2016.

Ciljna javnost:
Raziskovalci, obramboslovci, politologi, geostrateški svetovalci, snovalci politik, mednarodne diplomatske službe, srednji in višji management multinacionalnih podjetij, širša akademska skupnost.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Učinki državljanske vojne v bivši Jugoslaviji na dolgoročni gospodarski razvoj bivših jugoslovanskih republik.

Glavne ugotovitve:
Državljanska vojna v Jugoslaviji, ki se je odvijala med leti 1990 in 2001 predstavlja najbolj smrtonosen vojaški konflikt v Evropi po koncu druge svetovne vojne z več kot 140,000 žrtvami in več kot 2 milijona beguncev in več kot 2,4 milijona prisilnih razselitev. V članku z uporabo sintetično-kontrolne metodologije ocenjujemo dolgoročne makroekonomske stroške vojne kot izgubljene gospodarske rasti in skušamo oceniti trajektorijo gospodarske rasti v hipotetični odsotnosti vojne. Rezultati na podlagi vzorca več kot 100 držav v obdobju med leti 1950 in 2016 nam predlagajo, da je vojna v Jugoslaviji ustvarila nepojmljive makroekonomske izgube v primerjavi z državami na istem nivoju gospodarskega in socialnega razvoja, ki niso utrpele vojne. V hipotetični odsotnosti vojne bi se per capita BDP vseh republik zajetno izboljšal do današnjega dne, pri čemer so ocenjeni stroški vojne nekoliko višji v manj razvitih bivših republikah kot npr. Kosovo in bistveno nižji v najbolj predelih države kot npr. v Sloveniji. Ocenjeni dolgoročni učinki vojne v Jugoslaviji na gospodarsko rast bivših republik so robustni na obsežen nabor placebo testiranj in falsifikacijskih testov. Rezultati nam pokažejo, da do danes niti ena bivša jugoslovanska republika ni dosegla nivoja ekonomskega razvoja v odsotnosti vojne, ki ga predvidevajo njihove sintetične kontrolne skupine. Vojna v bivši Jugoslaviji predstavlja permanenten in zajeten institucionalni šok z dolgo trajajočimi implikacijami za gospodarsko rast in razvoj.

Uporabna vrednost za podjetja:
Članek ponuja kombinirano uporabo sintetične-kontrolne metodologije ter zajetnega podatkovnega vzorca, na podlagi katerega je mogoče predvideti in morda celo algoritmično napovedati dolgoročne eksterne in interne spremembe in njihove ekonomske in razvojne posledice.

Revija objave:
Defence and Peace Economics

Rangiranje:
Social Science Citation Index (SSCI), Scopus, Australian Business Deans Council Journal Quality List, JCR IF = 2.361

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: