EF » EFnet » EF raziskave » Kdo je najhitrejši pri iskanju besede sharp?: Primerjava dveh vzporednih skupin uporabnikov slovarja

Kdo je najhitrejši pri iskanju besede sharp?: Primerjava dveh vzporednih skupin uporabnikov slovarja

28.11.2022

Ključne besede:

Uporabnik slovarjev
Učenci angleščine na višji stopnji
Slovar za tujejezične uporabnike
Osveščenost o rabi slovarjev
Iskanje po slovarju
Kakovost razlag
Kakovost ponazarjalnega gradiva

Avtorji:

  • Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Donna M. T. Cr. Farina, New Jersey City University, New Jersey, ZDA
  • Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka
Namen raziskave je bil ugotoviti podobnosti ali razlike med dvema različnima skupinama uporabnikov pri  iskanju v spletnem slovarju, pri čemer smo se osredotočili na redkejše pomene večpomenskih besed. Med obema skupinama (običajni uporabniki, ki so jih predstavljali študenti EF, ter bodoči profesionalni uporabniki, ki so jih predstavljali študenti angleščine s FF) smo opazili precejšnje razlike, kar pomeni, da bi uporabi slovarjev morali pri pouku tujega jezika namenjati več pozornosti.

Ciljna javnost:
Sestavljalci slovarjev, učitelji anglešine, druga zainteresirana javnost.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V članku smo primerjali dve skupini uporabnikov slovarjev, in sicer študente Ekonomske fakultete in študente angleščine z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete. Ugotavljali smo, ali znajo v spletnem slovarju The Britannica Dictionary poiskati redkejše pomene večpomenskih besed, ki smo jih označili v pripravljenih sobesedilih. Študente smo spraševali, kako uporabne se jim zdijo slovarske razlage, ponazarjalno gradivo in dodatne razlage ponazarjalnega gradiva. Med obema skupinama smo opazili precejšnje razlike pri sposobnosti iskanja po slovarju.

Revija objave:
Lexikos

Rangiranje:

Scopus (h), SSCI, Scopus (d), AHCI, MBP (BLING, ERIHPLUS, DOAJ)

Celoten članek (objavljen v angleškem jeziku: Who is sharpest at looking up sharp?: Comparing two parallel groups of dictionary users) lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: