EF » EFnet » EF raziskave » I feel the need – the need for speed! Nerazumne naloge, hitrost dela, odklop in čustvena izčrpanost

I feel the need – the need for speed! Nerazumne naloge, hitrost dela, odklop in čustvena izčrpanost

15.03.2023

Avtorice objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavile?

Želele smo ugotoviti, kako značilnosti sodobnega delovnega mesta, ki jih zaznamuje vse hitrejše opravljanje nalog, vplivajo na izčrpanost zaposlenega.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Zaposleni, ki opravljajo naloge, za katere menijo, da so nerazumne, poročajo, da so bolj izčrpani. Sočasno takšne naloge povzročijo, da začnejo naloge opravljati hitreje. K zmanjšanju tega učinka pa prispeva to, da posameznik izven delovnega časa odmisli službene zadeve.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetila nas je ugotovitev, da so v povprečju zaposleni (v našem vzorcu) precej čustveno izčrpani, kar nakazuje na pomembnost preučevanja tega področja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Zaposlenim na različnim delovnih mestih, ki želijo spoznati, kdaj in zakaj jih njihovo delo izčrpava; vodjem; kadrovskim delavcem. Če ste pripravljeni vaše izkušnje deliti z nami, vas vabimo, da se nam oglasite (katja.mihelic@ef.uni-lj.si).

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Naša raziskava osvetljuje učinke delovnih zahtev na zaposlenega, kar prispeva k razumevanju počutja zaposlenega in povečuje zavedanje o pomembnosti kreiranja zdravih in trajnostnih delovnih mest.

Ključne besede:

  • zaposleni
  • izčrpanost
  • hitrost dela

Rangiranje:
AJG: 2 / EF: B

Cilj trajnostnega razvoja (SDGs), ki ga članek nagovarja:

  • SGD 3 – zdravje in dobro počutje

Prispevek je objavljen v:
Journal of organizational effectiveness: People and Performance (Emerald)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate na povezavi:

I feel the need – the need for speed! Unreasonable tasks, work pace, psychological detachment and emotional exhaustion

cilji


Related news

Publish your comment: