EF » EFnet » Arhiv: Založništvo

Založništvo

11.01.2019

Avtorica učbenika je prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier, soavtorice priročnika za vaje pa so poleg prof.dr. Maje Konečnik Ruzzier tudi doc. dr. Mateja Bodlaj, doc. dr. Barbara Culiberg in Urša Švegl, mag. posl. ved.  Tako učbenik kakor priročnik pokrivata ključne trženjske vsebine, ki jih pri svojem poslovanju potrebujejo sodobna podjetja. Teoretično ozadje temeljnih trženjskih konceptov […]

>>>

13.04.2011

Založništvo EF je izdalo novo znanstveno monografijo avtoric prof. dr. Nevenke Hrovatin in doc. dr. Jelene Zorić z naslovom "Reforme elektrogospodarstva v EU in Sloveniji". Monografija podrobneje analizira potek in učinke reform elektrogospodarstva, ki so se v EU začele s prvo smernico EU o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo. Smernica je predvidevala […]

>>>

31.03.2011

Založništvo EF je v tem tednu izdalo dve monografiji. Knjiga prof. dr. Lovrenca Pfajfarja "Osnovna statistika za ekonomske in poslovne vede" razkriva dolgoletne izkušnje avtorja pri poučevanju temeljev statistike ekonomskih in poslovnih ved, na drugi strani pa delo bralcu neposredno krepi poznavanje gospodarskih in drugih značilnosti slovenske družbe z uporabljenimi najnovejšimi statističnimi podatki. Znanstvena monografija […]

>>>

19.01.2011

Založništvo EF je izdalo novo znanstveno monografijo z naslovom "Rešitve v dodatnem pokojninskem sistemu". Monografija avtorjev doc. dr. Aleša Berka Skoka, Matjaža Musila in Boštjana Vovka je nastala kot plod raziskave in obravnava svetovno in slovensko problematiko pokojninskih sistemov. Delo analizira globalne trende pokojninskih reform, slovensko problematiko pa prikazuje v luči predlogov učinkovitega preoblikovanja sistema.

>>>

06.01.2011

Ob zaključku leta je Založništvo EF izdalo strokovno monografijo z naslovom »Uporaba anket za spremljanje zadovoljstva turistov«. Monografija, ki sta jo uredili prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr. Irena Ograjenšek, je nastala kot odziv na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za turizem in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. K njenemu nastanku […]

>>>

03.11.2010

Založništvo Ekonomske fakultete je v pričetku novembra izdalo nov učbenik z naslovom Vedenje porabnikov. Prvi tovrstni učbenik v slovenskem jeziku so pripravili Irena Vida, Mateja Kos Koklič, Domen Bajde, Tomaž Kolar, Barbara Čater in Janez Damjan, namenjen pa je študentom 3. letnika dodiplomskega študija na smeri za trženje ter strokovni javnosti, ki jo obravnavana tematika […]

>>>

16.09.2010

V septembru je Enota za založništvo Ekonomske fakultete izdala strokovno monografijo z naslovom Spodbujanje inovacij in rasti na vodečih trgih v Sloveniji avtorjev Polone Domadenik, Črta Kostevca, Irene Ograjenšek, Janeza Prašnikarja, Tanje Rajkovič in Tjaše Redek. Projekt z naslovom "Inovacijska politika – spodbujanje inovacij in rasti na vodečih trgih (lead markets)", na osnovi katerega je […]

>>>

16.09.2010

V sredo, 22. septembra 2010, je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala predstavitev znanstvene monografije avtorja prof. dr. Viljema Merharja z naslovom Neoliberalistična protireformacija državnega kapitalizma. V nabito polni sejni sobi Cisef sta udeležence predstavitve najprej nagovorila prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete, ter prof. dr. Irena Ograjenšek, koordinatorka Ekonomske fakultete za založniško dejavnost, […]

>>>

10.06.2010

V sredo, 9. junija 2010, je ob 10. uri v prostorih Ekonomske fakultete potekala predstavitev znanstvene monografije avtorjev Milene Bevc, Sonje Uršič in Mitje Čoka z naslovom Financiranje, pravičnost in učinkovitost terciarnega izobraževanja. Delo zajema analizo stanja, trendov in reform sistema financiranja terciarnega izobraževanja v Sloveniji in drugih državah, predlog njegovih sprememb v Sloveniji, pa […]

>>>

28.05.2010

Vabimo vas na predstavitev znanstvene monografije avtorjev Milene Bevc, Sonje Uršič in Mitje Čoka z naslovom "Financiranje, pravičnost in učinkovitost terciarnega izobraževanja". Predstavitev bo v sredo, 9. junija 2010 ob 10. uri v predavalnici P-120 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Udeležence predstavitve bosta uvodoma nagovorila prof. dr. Irena Ograjenšek, koordinatorka Ekonomske fakultete za založniško […]

>>>