EF » EFnet » Napovedujemo » Vabilo na Mednarodno konferenco: Izzivi in priložnosti za mala in srednje velika podjetja v državah srednjeevropske pobude ob širitvi Evropske unije.

Vabilo na Mednarodno konferenco: Izzivi in priložnosti za mala in srednje velika podjetja v državah srednjeevropske pobude ob širitvi Evropske unije.

22.09.2003

5. – 7. november 2003, PIRAN – PORTOROŽ

Na konferenci bodo predstavljene možnosti in analitične metode pri razumevanju vloge in prednosti sektorja malih in srednje velikih podjetij ob širitvi Evropske unije. Evropski strokovnjaki bodo predstavili nekatere izkušnje, ki bodo prispevale k ugotavljanju konkurenčnih prednosti, potrebnih za dolgoročen razvoj malih in srednje velikih podjetjih ob vstopu v Evropsko unijo. Več o vsebini: program

Konference nočete zamuditi?
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 1. oktobra 2003 na naslov: PCMG, Dunajska 156, 1000 Ljubljana ali po faxu: 01 589 18 77.

Dodatne informacije v zvezi s konferenco: Petra Drobne, tel.:01 589 18 96, e-pošta: petra.drobne@pcmg.si ali Simona Božjak, tel.:01 589 18 73, E: simona.bozjak@pcmg.si.


Related news

Publish your comment: