EF » EFnet » Novice » Predstavitev raziskave dr. Saša Polanca

Predstavitev raziskave dr. Saša Polanca

13.01.2005, ,

Sašo Polanec (EF in EUI) je na znanstveno-raziskovalnem seminarju, ki se je odvijal v CISEF-u, predstavil rezultate svoje raziskave z naslovom: ‘Konvergenca navsezadnje? Empirična študija za tranzicijske države’. V svoji raziskavi je Sašo Polanec razčlenil in preveril konvergenco tranzicijskih držav v obdobju 1990 – 2002 po 4 – letnih obdobjih. Svoj pogled in konstruktivno kritiko na delo Saša Polanca je podal Janez Šušteršič, direktor urada UMAR (Urad za Makroekonomske analize in razvoj).

(na fotografiji: Janez Šušteršič)


Related news

Publish your comment: