EF » EFnet » Novice » Predstavitev raziskave dr. Tomaža Čatra

Predstavitev raziskave dr. Tomaža Čatra

13.01.2005,

Dr. Tomaž Čater, asistent na Katedri za management in organizacijo, je v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete predstavil raziskavo na temo Osnov konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij, ki jo je izvedel v okviru svoje doktorske disertacije. Raziskavo je komentirala doc. dr. Maja Makovec Brenčič. Razprava je pokazala, da je tako želja kot nujnost graditi osnove konkurenčnih prednosti podjetij na virih, sposobnostih in znanju, razvitih v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Razprava je privabila zanimiva mnenja predvsem iz vrst predstavnikov slovenskih podjetij, še posebej tistih, ki intenzivneje delujejo na mednarodnih trgih.

(na fotografiji: Tomaž Čater)


Related news

Publish your comment: