EF » EFnet » Novice » 6. Trimove raziskovalne nagrade

6. Trimove raziskovalne nagrade

16.05.2007

Trimo je letos podelil šeste Trimove raziskovalne nagrade. Slavnostna podelitev je potekala v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu. Nagrado je prejelo 51 nagrajencev, nekateri izmed njih so bili tudi študentje Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Namen razpisa je ustvariti dobro sodelovanje med mladimi, ambicioznimi raziskovalci, njihovimi mentorji, profesorji in akademiki ter na drugi strani podjetjem, ki lahko to znanje koristno uporabi. »V Trimu za podporo ustvarjalni energiji gradimo zdravo in radostno organizacijo. Radostno organizacijo oblikujemo z molekularno strukturo, ki vsakemu posamezniku omogoča ustvarjanje na njemu lasten način, vendar za doseganje ključnih ciljev podjetja,« je v svojem nagovoru poudarila glavna direktorica Tatjana Fink.

V Trimu so nagradili 13 doktorski disertaciji, 8 magistrskih del, 1 specialistično delo in 29 diplomskih del iz 22 fakultet in štirih držav. Nagrajenci šestih Trimovih raziskovalnih nagrad z Ekonomske fakultete so:

- za diplomska dela: Ana Božič (mentorica: doc. dr. Tanja Dmitrović) in Martin Železnik (mentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger);

- za specialistična in magistrska dela: Luka Babnik (mentor: doc. dr. Aleš Groznik), Zdenka Krašovec (mentorica: prof. dr. Maja Makovec Brenčič) in Petra Lapajne (mentorica: doc. dr. Irena Ograjenšek in somentor: prof. dr. Lakshman Krishnamurthi z Northwestern University, Kellogg School of Management, ZDA);

- za doktorske disertacije: Simon Čadež (mentor: prof. dr. Marko Hočevar) in Barbara Čater (mentorica: prof. dr. Vesna Žabkar).


Related news

Publish your comment: