EF » EFnet » Novice » Okrogla miza: Kdo nam bo plačal magisterij?

Okrogla miza: Kdo nam bo plačal magisterij?

11.03.2008

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (Resor za študijsko problematiko) je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani organizirala javno razpravo z naslovom: Kdo nam bo plačal magisterij?

Nova uredba o financiranju v visokem šolstvu za obdobje 2009-2013 je v pripravi. Ker je od tega dokumenta v veliki meri odvisen način financiranja vseh stopenj terciarnega izobraževanja, je ŠOU v Ljubljani pripravil razpravo na to temo. Izhodišče razprave so bila naslednja vprašanja:

- Ali bodo morali študentje plačevati magisterij tudi v prihodnje?
- Ali država financira/sofinancira podiplomski študij na primeren način?
- Ali so visokošolski študijski programi bolj kakovostni, če jih financira država ali prav nasprotno?
- Ali se slovenski izobraževalni sistem razvija v pravo smer?
- Ali bodo študijski programi boljši, če bodo študentje plačevali šolnino?
- Kako naj študent ve, katera visokošolska ustanova mu bo zagotovila kakovostno izobrazbo?
- Bi ustanovitev agencije za kakovost odpravila »zmedo« v našem visokošolskem sistemu?

Na vprašanja so odgovarjali:
- prof. dr. Dušan Lesjak, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
- mag. Helena Kamnar, prorektorica Univerze v Ljubljani za poslovne zadeve,
- prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
- dr. Slavko Gaber, Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj DZ RS,
- Tomaž Frelih, predsednik Študentske organizacije Slovenije.

Razpravo je vodila Sanja Brus, sodelavka Resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: