EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov

Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov

16.09.2008, ,

22. in 23. oktobra 2008 je v hotelu Mons potekala Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov. Tema tokratne konference je bila Kako do konkurenčne predosti?.

Namen letošnje mednarodne poslovne konference je bil obravnava dejavnikov sprememb za zagotavljanje konkurenčne prednosti s procesno usmerjenostjo poslovanja. S stališča procesno usmerjene prenove poslovanja, ob že uveljavljenih dejavnikih (kakovost, hitrost, stroški), postajajo ključni dejavniki konkurenčnosti področja upravljanja z znanjem in inovativnost, sposobnost povezovanja oz. povezljivost z ostalimi organizacijami ter sposobnost hitrega in sprotnega prilagajanja spremembam.


Related news

Publish your comment: