EF » EFnet » Napovedujemo » CISEF: Sodobna orodja kontrolinga

CISEF: Sodobna orodja kontrolinga

02.09.2011

Priprava in zagotavljanje kakovostnih poslovnih informacij mora biti ključna naloga funkcije kontrolinga v prav vsakem podjetju. Kontrolerji morajo zasnovati primerne sisteme in mehanizme, ki bodo zagotovili učinkovito izvajanje aktivnosti poslovnega načrtovanja, nadziranja in analiziranja, hkrati pa morajo pri tem uporabljati tudi primerna orodja. S primernimi orodji pri tem mislimo vse tiste poslovno-ekonomske koncepte, tehnike, pristope in metode, s katerimi je mogoče na učinkovit način obdelovati, analizirati in predstavljati poslovne informacije s ciljem podpiranja vodstva podjetja pri sprejemanju čim boljših poslovnih odločitev.

Mag. Jože Kaligaro, strokovnjak iz prakse s področja kontrolinga, računovodstva in  poslovnih financ, vam bo na seminarju predstavil ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev, nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij, ki vključujejo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), koncept ekonomskega dobička in njegove izvedenke (EVA),  primerjalno presojanje (benchmarking), razporejanje in načrtovanje stroškov na podlagi aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih stroškov (Target Costing), različne pristope k finančnemu načrtovanju idr.

Več o seminarju


Publish your comment: