EF » EFnet » Alumni » 20. obletnica mednarodnega rednega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija – IMB

20. obletnica mednarodnega rednega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija – IMB

11.10.2012

V četrtek, 4. oktobra je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, praznovala 20. obletnico mednarodnega rednega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija – IMB. Program je svojih 20 letih delovanja doživel precej sprememb, predvsem pa ves čas težil k intenzivnem vključevanju poslovne prakse v študijski proces in internacionalizaciji.

Obeležitev 20-letnice je zaznamovalo predavanje prof. Briana M. Luceya, enega najbolj vplivnih irskih ekonomistov. Prof. Brian Lucey je v svojem predavanju predstavil pot, ki jo je Irska prehodila v zadnjem desetletju, pot (pre)hitrega gospodarskega vzpona, ki mu je sledil strm padec v recesijo in sistemsko bančno krizo. Pred začetkom globalne finančne krize v letu 2007 je Irska veljala za irskega tigra, po katerem so se želele zgledovati marsikatere druge države z majhnim odprtim gospodarstvom. Vendar se je izkazalo, da je hitra gospodarska rast temeljila na nevzdržnem razcvetu gradbeniškega in finančnega sektorja. Z začetkom globalne finančne krize v letu 2007 se je Irska znašla na prelomnici. Prof. Brian Lucey je predstavil svoj pogled na reševanje problemov v bančnem sektorju. Izpostavil je, da je potrebno pri prestrukturiranju bank zaščititi bančne depozitarje, ne pa ostalih bančnih upnikov ali celo delničarjev. Izpostavil je tudi slabosti, ki so se pojavile v primeru irske nacionalne agencije za upravljanje z bančnimi sredstvi (NAMA), predvsem na podhranjenost agencije na finančnem in strokovnem področju in na povezanost agencije z bankami, katerih sredstva agencija prevzema. Predavanje in diskusijo je moderiral doc. dr. Matej Marinč.

Sledila je predstavitev dveh monografij z rezultati analize vloge neotipljivega kapitala za prihodnjo rast Albanije in Republike Srbske. Monografiji predstavljata prvo tovrstno analizo v obeh entitetah. Poglobljena analiza stanja v podjetjih v obeh državah je pokazala, da so podjetja v obeh entitetah  podobna. Večina podjetij posluje na domačem trgu, tista, ki izvažajo, večinoma delajo proizvode z nizko dodano vrednostjo. Vendar pa bo potrebno zaradi želje po izvozno usmerjeni rasti okrepiti najprej ravno izvozni sektor. Neotipljivi kapital, ki je povezan z boljšo tehnologijo, močnejšimi blagovnimi znamkami, vlaganjem v človeški kapital, kompetence, to prinaša. Vendar pa so obeh entitetah naložbe v neotipljivi kapital za enkrat še področje, ki mu podjetja ne namenjajo dovolj pozornosti. Tako so naložbe v raziskave in razvoj nizke, številna podjetja sploh nimajo R&D oddelka, naložbe v branding so prav tako v povprečju nizke, čeprav je mogoče zaznati aktivnejšo dejavnost zlasti v storitvenem sektorju. Podjetja vlagajo v razvoj zaposlenih, a številna malo ali nič, premalo je sodelovanja in strateškega sodelovanja med skupinami v podjetju. V obeh državah je mogoče zaznati tudi zanimiv trend, da so podjetja, ki izvažajo, manj produktivna. Domači trg namreč ponuja višje rente, medtem ko izvozna podjetja delajo v panogah z nižjo dodano vrednostjo. Kljub temu pa se kažejo prednosti delovanja na konkurenčnejših tujih trgih, na primer v inovacijski dejavnosti, na področju kompetenc in vlaganja v kadre. Dogodek je povezovala prof. dr. Polona Domadenik, monografije so predstavili uredniki prof. dr. Janez Prašnikar, prof. dr. Tjaša Redek in doc. dr. Ljubica Knežević Cvelbar.

Sledila je slavnostna podelitev zahval vsem, ki so v programu sodelovali 15 let ali več. Programski direktor, prof. dr. Janez Prašnikar je priznanja za izjemne akademske dosežke in več kot 15-letno akademsko prizadevanje podelili naslednjim pedagogom z Ekonomske fakultete, ki so pomembno prispevali k razvoju programa:

 • prof. dr. Ivan Ribnikar
 • prof. dr. Dušan Mramor
 • prof. dr. Mojmir Mrak
 • prof. dr. Nada Zupan
 • prof. dr. Vesna Žabkar
 • prof. dr. Metka Tekavčič

in tudi gostujočim predavanjem, ki se že dve desetletji z veseljem vračajo na fakulteto in pomembno prispevajo k razvoju programa s svojim bogatim znanjem, izkušnjami in prenosom dobrih praks iz tujine:

 • Prof. Arnould Boot, Ph.D.
 • Prof. Lakshman Krishnamurthi, Ph.D.
 • Prof. Skip McGoun, Ph.D.
 • Prof. George Kester, Ph.D.
 • Prof. Yoav Vardi, Ph.D.

Ker programa vsebinsko ne bi bilo mogoče izpeljati brez odličnih poslovnih partnerjev, ki v študijskem procesu vsa leta vključujejo odlične primere iz prakse, nove generacije pa pripravljajo na vstop na trg, je prof. Prašnikar posebni zahvali podelil direktorici podjetja Trimo, gospe Tatjani Fink, predsedniku koncerna Kolektor, gospodu Stojanu Petriču in gospodu Žigi Debeljaku (Gorenje Velenje, prej Mercator Ljubljana). Odličnost programa je odvisna tudi od pomoči strokovnih služb, pri katerih je prof. Prašnikar zahvalo podelil naslednjim strokovnim sodelavkam, ki so vestno skrbele za kakovost programa, razvoj in ugled. Priznanja so prejele:

 • Ga. Erika Korošec
 • Ga. Marijana Jazbec
 • Ga. Danijela Voljč
 • Ga. Rebeka Koncilja

Priznanje za posebne zasluge pri sooblikovanju programa je seveda dobil tudi prof. dr. Janez Prašnikar, ki je idejni oče programskega koncepta in že 20 let skrbi za to, da program je in bo edinstven ter da ga lahko umestimo med najboljše podiplomske programe v regiji.

V 20 letih delovanja programa, je program dokončalo 568 študentov, ki danes soustvarjajo prihodnost v najvplivnejših in najpomembnejših podjetij tako doma kot v tujini in prepričani smo, da bo tako tudi v prihodnje.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: