EF » EFnet » Napovedujemo » Koledar novih znanj

Koledar novih znanj

08.01.2013

V Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani smo za letošnje leto na osnovi predlogov in potreb podjetij po dodatnih izobraževanjih oblikovali kar sedem novih programov. Vsi naši programi – od akademij, seminarjev z delavnicami pa do dnevov poslovne odličnosti in poletnega kampa za »Banking Executive« – so namenjeni gospodarskim družbam; to je izobraževanju vodilnih in ključnih kadrov na posameznih področjih. Program smo poimenovali kar: »Znanje za napredek!«

Ker je v krizi eden od najbolj kritičnih in ključnih področij uspeha ali pa neuspeha posla prav prodaja, smo za marec pripravili prvo letošnjo noviteto med izobraževalnimi programi – Akademijo: Premoč s prodajo. V dveh dvodnevnih modulih bodo udeleženci nadgradili znanja in sposobnosti, potrebne za učinkovitejše ravnanje s prodajnim procesom in ljudmi v prodaji ter spoznali konkretne prodajne prijeme, ki v tem času prinašajo prodajne rezultate.

V aprilu se bo začela akademija za Globalne voditelje – to je edinstven program v širši regiji za uspešne poslovneže, ki želijo nadgraditi in intenzivno poglobiti svoje voditeljske veščine, znati še učinkoviteje spodbujati inovativnost in kreativnost sodelavcev, bi radi bolje razumeli kulturno raznolikost globalnega sveta in bili agent potrebnih sprememb poslovnega okolja v smeri bolj etične ter na znanju in napredku temelječe družbe. Akademijo smo pripravili v sodelovanju z uglednima partnerjema: UC Berkeley Center for Executive Education, Haas School of Business in Innovation Center of Kyungpook National University iz Južne Koreje, zato bo del akademije potekal v ZDA in del v Južni Koreji. O voditeljstvu bodo predavali v tem trenutku najboljši domači in tuji profesorji, poslovni konzultanti velikih tujih korporacij in poslovni trenerji.

V maju in juniju bosta sledili Akademija poslovnih financ, ki bo poleg finančnih tem vključevala tudi teme, kako upravljati s poslovnimi tveganji v celotnem poslovnem procesu in Akademija poslovnih procesov, katere cilj je, udeležencem dati čim več praktičnih znanj, kako izboljšati učinkovitost poslovnih procesov s prepoznavanjem in odpravljanjem zastojev znotraj procesov organizacije.

Prof. dr. Jože Damijan, ki meni, da je »poslovanje v koruptivnem okolju drago in povzroča velike ekonomske neučinkovitosti,« pa je za letos oblikoval tudi povsem nov program – Korporativna integriteta. Dvodnevni seminar z delavnico, potekal bo sredi februarja, je namenjen vsem podjetjem, ki jih zanima sistem korporacijskega preprečevanja korupcije in etičnih vprašanj, kakor tudi način izdelave strateškega orodja za samoregulacijo znotraj podjetja za doseganje večje učinkovitosti poslovanja.

Oglejte si celoten program za 2013

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na katerem od izobraževanj!


Image gallery:

Publish your comment: