EF » EFnet » Alumni » ALUMNI& Adriana Rejc Buhovac: Making Sustainability Work

ALUMNI& Adriana Rejc Buhovac: Making Sustainability Work

30.05.2013

Pridužite se nam 13. junija 2013 na ALUMNI& dogodku, ki bo obsegal izjemno aktualno temo o najboljših svetovnih praksah na področju trajnostne strategije.

Uresničevanje strategij je izziv že sam po sebi. Predvsem zato, ker jih uresničujejo zaposleni, ki pa pri razvijanju strategije praviloma ne sodelujejo. Tako je ključna vloga managerjev motivirati in koordinirati zaposlene, da bodo delali skladno z novo strateško usmeritvijo. Trajnostne strategije, s katerimi želimo hkrati povečati družbeno, okoljsko in ekonomsko uspešnost, hkrati pa vplivati tudi poslovno uspešnost podjetja, so seveda še bistveno zahtevnejše; na svoj način se zdijo kar paradoksalne. Pri večini trajnostnih odločitev se namreč soočamo z dilemo (t.i. trade-off), saj vsaj na kratek rok poslovna uspešnost ne bo večja. Marc J. Epstein in Adriana Rejc Buhovac pripravljata obsežno študijo najboljših svetovnih praks na tem področju in rezultate svojih empiričnih raziskav, ki jih bosta predstavila v drugi izdaji knjige ‘Making Sustainability Work – Revised Second Edition’ (Greenleaf Publishing). Na Alumni srečanju bo Adriana spregovorila o nekaterih najzanimivejših novostih v knjigi.

Adriana Rejc Buhovac je profesorica za strateški management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki že vrsto let raziskuje izzive uresničevanja trajnostnih strategij.

Adriana Rejc Buhovac

PROGRAM DOGODKA:

17:00 – 17:15 Sprejem in druženje

17:15 – 18:30 Adriana Rejc Buhovac: Making Sustainability Work

18:30 Sproščeno druženje

Število prostih mest je ponovno omejeno, zato si čim prej zagotovite svoj sedež in se prijavite na preko Eventbrite ali na alumni@ef.uni-lj.si.

Ker želimo v Alumni klubu člane na dogodkih zadovoljiti po naših najboljših močeh, smo uvedli SMS preverjanje zadovoljstva po dogodku. V ta namen vas prosimo, če lahko ob prijavi zapišete tudi vašo telefonsko številko.

Spremljajte Alumni klub tudi na spletu:

Alumni klub Facebook

Alumni klub LinkedIn


Image gallery:

Related news

Publish your comment: