EF » EFnet » EF raziskave » Pass-on Trade: Zakaj podjetja simultano trgujejo z istimi različicami?

Pass-on Trade: Zakaj podjetja simultano trgujejo z istimi različicami?

24.12.2013

Ključne besede:

uvoz in izvoz;
znotrajpanožna trgovina;
zunanja trgovina slovenskih podjetij;

Kratek opis:

Članek kot prvi na svetu razkriva zanimiv fenomen, da podjetja simultano uvažajo in izvažajo iste različice proizvodov, kar v članku poimenujemo Pass-on Trade (POT). Gre za povsem novo odkritje, ki doslej še ni bil raziskovano. Nekaj podobnega je leta 1960 odkril Verdoorn, ko je dokumentiral, da države Beneluksa med seboj trgujejo s podobnimi proizvodi (znotrajpanožna trgovina), kar je bilo v nasprotju s tedaj veljavno teorijo primerjalnih prednosti. Teorijo za znotrajpanožno trgovino je šele dve desetletji kasneje prispeval Krugman (1979, 1980). Naš članek pa podoben fenomen odkriva na ravni podjetja. Članek na podlagi zelo detaljnih podatkov o zunanji trgovini slovenskih podjetij na ravni 8-mestne KN klasifikacije za obdobje 1994-2008 dokumentira, da je kar 70 % slovenskih izvoznikov udeleženih v POT trgovini in da POT proizvodi predstavljajo kar polovico vseh proizvodov v zunanji trgovini.

To odkritje POT trgovine je v nasprotju z veljavnimi teorijami zunanje trgovine, ki predvideva, da podjetje izvaža samo tiste proizvode, ki jih samo proizvaja, zato bo ustrezno teoretično razlago treba razviti v prihodnje. Članek navaja tri možne razlage fenomena POT trgovine. Prvič, gre za trgovino med podružnicami horizontalno organiziranega multinacionalnega podjetja. Drugič, podjetja kupujejo komplementarne proizvode v tujini in jih nato kot dodatno ponudbo k lastnim proizvodom prodajajo na svojih ustaljenih izvoznih trgih. In tretjič, podjetja outsourcajo izdelavo svojih izdelkov v tujino in jih nato uvažajo nazaj domov, od tod pa jih pod svojo blagovno znamko distribuirajo na svojih ustaljenih izvoznih trgih. Nobena izmed razlag ne zmore v celoti pojasniti fenomena POT trgovine, zato bo potrebno vložiti še več raziskovalnih naporov v raziskovanje tega fenomena.

Damijan, J.P., J. Konings, S. Polanec (2013), Pass-on Trade: Why do Firms  Simultaneously engage in Two-Way Trade in the Same Varieties?.  Forthcoming in Review of World Economics, 148 (1)

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: