EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

06.12.2023

Avtorji objave: Janez Gorenc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, doktorand Alenka Slavec Gomezel, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Željka Kitić, Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Hipoteze so bile postavljene iz področja razvoja podjetniških […]

>>>

06.12.2023

Avtorji objave: Robert John Kolesar, University of Clermont Auvergne Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Tsheten Tsheten, Australian National University, College of Health and Medicine Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kakšen je učinek izstopa iz Gavi sheme javno-zasebnega partnerstva s ciljem povečanega dostopa in kritja cepljenja otrok […]

>>>

17.11.2023

Avtorji objave: Vasja Roblek, neodvisni raziskovalec Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kristjan Jovanov Oblak, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana Maja Meško, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? S kakšnimi izzivi se soočajo nosilci slovenske […]

>>>

07.11.2023

Avtorja objave: Santiago Cárdenas Bonilla Sašo Polanec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave? Ali (oziroma v kakšni meri) se podjetja odzivajo na tuje povpraševalne šoke s spremembami v organizaciji. Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Medtem ko se podjetja s spreminjanjem velikosti odzivajo na […]

>>>

18.10.2023

Avtorja objave: Darja Zabavnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave? Prispevek naslavlja vprašanje omejitve financiranja slovenskih podjetij ob oslabitvi denarnega toka, kar se ob negativnih zunanjih šokih odrazi kot dodatno znižanje poslovnih investicij (t. i. učinek finančnega akceleratorja). […]

>>>

05.10.2023

Avtorji objave: Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Wattanacharoensil Walanchale, Mahidol University International College Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Kakšne so bile funkcije in vrste črnega humorja, ki je bil ustvarjen med pandemijo COVID-19, za soočanje s stresom in posledicami sprejetih ukrepov? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Ugotovitve kažejo, da je vloga […]

>>>

15.09.2023

Avtorji objave: Gregor Pfajfar, Univerza v ljubljani, Ekonomska fakulteta Maciej Mitrega Aviv Shoham Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Kakšno je razumevanje mednarodnih trženjskih zmogljivosti v obstoječi literaturi skozi prizmo dinamičnih zmogljivosti in kateri elementi tvorijo mednarodne dinamične trženjske zmogljivosti? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Sinteza 20 strogo izbranih predhodnih empiričnih študij o mednarodnih […]

>>>

15.09.2023

Avtorji objave: Chiara Natalie Focacci, HEC Liege & European University Institute Mitja Kovač, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani Rok Spruk, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kakšen je vpliv lokalnega institucionalnega okolja na inovacijsko dejavnost malih in srednjih podjetij? Katere so ključne ugotovitve vaše […]

>>>

15.09.2023

Avtorji objave: Thomas Emery, University of Western Australia, UWA Business School Mitja Kovač, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Če se domneva, da so institucije lahko eden od temeljnih vzrokov dolgoročnega razvoja, šteje za samoumevno, si je […]

>>>

08.09.2023

Avtorja objave: Marko Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Andrej Sušjan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave? Glavno raziskovalno vprašanje je bilo, kako naj ekonomska teorija pristopa k analizi pojava ‘masstige’, t.j. k razlagi širjenja prestižnih blagovnih znamk med srednjimi in nižjimi sloji. […]

>>>