EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

10.05.2021

Ključne besede: Avtomatična analiza vsebine, big data, trajnostni razvoj, trajnostni turizem, turizem. Avtorji: Dr. Judita Peterlin, School of Economics and Busines, University of Ljubljana, Dr. Maja Meško, Faculty of Management, University of Primorska, Koper, Faculty of Organisational Sciences, University of Maribor, Dr. Vlado Dimovski,  School of Economics and Business, University of Ljubljana, Vasja Roblek, MSc, Faculty of […]

>>>

10.05.2021

Ključne besede: Struktura lastništva, stabilnost lastništva, vrste lastnikov, izvoz. Avtorji: Dr. Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Namen članka: Pokazati povezavo med lastniško strukturo in kazalci izvozne usmerjenosti. Ciljna javnost: Oblikovalci gospodarske politike, finančni sektor. Revija objave: Empirica, 2021 Rangiranje: IF = 0.890, 5-letni IF = 0.921 Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

>>>

04.05.2021

Ključne besede: Ravnovesje med delom in družino, družinam prijazne prakse na delovnem mestu, izkoriščevalski slog vodenja, implementacija inovacij. Avtorji: Grazia Garlatti Costa, Università degli studi di Trieste, DEAMS, Darija Aleksić, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Guido Bortoluzzi, Universita degli Studi di Trieste, DEAMS Namen članka: Namen članka je prispevati k razumevanju vpliva […]

>>>

22.04.2021

Ključne besede: Nacionalna raven blagostanja, subjektivno blagostanje, podjetništvo iz priložnosti, inovativno podjetništvo. Avtorji: Asist. Mojca Svetek, mag. psih. in mag. posl. ved;  prof. dr. Mateja Drnovšek. Namen članka: Raziskati vpliv različnih oblik podjetniške aktivnosti  (celotne podjetniške aktivnosti, podjetniške aktivnosti iz priložnosti in inovativne podjetniške aktivnosti) – na subjektivno blagostanje na ravni držav na osnovi longitudinalnih […]

>>>

30.03.2021

Ključne besede: Pritožbe, zadovoljstvo, reševanje težav, teorija pravičnosti, pozitivne govorice, nakupna namera. Avtorji: Petar Gidaković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Barbara Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka: Namen članka je raziskati povezave med dimenzijami zaznane pravičnosti, zadovoljstvom z reševanjem težav in pritožb ter zvestobo porabnikov. Ciljna javnost: Akademska javnost in skupnost ponudnikov storitev v […]

>>>

15.03.2021

Ključne besede: Kopula, kvazi-kopula, diskretna kopula, nenatančna kopula, defekt. Avtorji: Dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, dr. Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. Namen članka: Razširiti pod-kvazi-kopulo, ki je definirana […]

>>>

10.03.2021

Ključne besede: Management znanja, socialno delo, podpora managementa, spodbude, implementacija znanja, opolnomočenje zaposlenih. Avtorji: Asist. dr. Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka: Predstaviti pomen managementa znanja v okolju socialnega dela, ki je in bo pomembno področje v prihodnosti ob že prisotnem trendu staranja […]

>>>

10.03.2021

Ključne besede: Medfunkcijsko usposabljanje, povezava med managementom in razvojem človeških virov, zahteve po sodelovanju, ki izhajajo iz dela, uspešnost pri delu, večnivojska analiza, relacijsko oblikovanje dela, soodvisnost delovnih nalog. Avtorji: Matej Černe, Univerza v Ljubljani; Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School; Tomislav Hernaus, Univerza v Zagrebu. Namen članka: Raziskati sovplivanje managementa […]

>>>

08.03.2021

Ključne besede: ‘Molk’ zaposlenih, izražanje idej, kontekst, kultura medkulturno raziskovanje. Avtorji: Matej Černe, et al. Namen članka: Razjasniti razlike med posamezniki glede motivov za ‘molk’ (tišino) zaposlenih pri delu – torej za prikrivanje idej, informacij, vprašanj ali skrbi, povezanih z delovnimi procesi. Ciljna javnost: Managerji in zaposleni, še posebej povezanih z delom, ki vključuje visoko […]

>>>

16.11.2020

Ključne besede: Institucionalna nestabilnost, gospodarska rast in razvoj, napredne panelne ekonometrične metode. Avtorji: Doc. dr. Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta, Dr. Simon Hartmann, Institute for International Business, Wirtschaftsuniversität Wien Namen članka: Namen članka je preučiti in izmeriti vpliv de jure in de facto institucionalne nestabilnosti na dolgoročni gospodarski razvoj. Medtem ko de jure […]

>>>