EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

10.02.2016

Ključne besede: Denarne spodbude, družbeni pritisk, kognitivni nadzor. Avtorji: Ličen Mina, Hartmann Frank, Repovš Grega, Slapničar Sergeja. Namen članka:  Namen članka je proučiti, kako denarne spodbude v primerjavi z družbenim pritiskom v obliki transparentnosti rezultatov in njihovega rangiranja vplivajo na kognitivni nadzor, ki ključno vpliva na kognitivni napor in uspešnost pri kognitivnih nalogah. Ciljna javnost: […]

>>>

03.02.2016

Avtorji: Jože P. Damijan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Stefanie Haller, University College Dublin (UCD) Ville KaitilaETLA, Research Institute of the Finnish Economy Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Mika Maliranta, ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Emmanuel Milet, Paris School of Economics (PSE)(Paris1) Daniel Mirza, Banque de France Matija Rojec, Univerza […]

>>>

20.01.2016

Ključne besede: odličnost; obvladovanje uspešnosti in merjenje uspešnosti; javna uprava; teorija organizacije; družbena odgovornost Avtorji: dr. Nina Tomaževič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; dr. Metka Tekavčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Darja Peljhan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen članka je razviti celovit model obvladovanja uspešnosti poslovanja kot pomemben steber odličnosti […]

>>>

07.01.2016

Ključne besede: statistično izobraževanje, kvalitativno raziskovanje, motivacija študentov, prenos spretnosti in veščin Avtorji: Irena Ograjenšek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani & Iddo Gal, Univerza v Haifi Namen članka:  V članku osvetlimo vlogo in pomen kvalitativnega raziskovanja v procesih statističnega izobraževanja tako z vidika motivacije kot tudi z vidika prenosa pridobljenih spretnosti in veščin iz teorije v […]

>>>

06.01.2016

Ključne besede: Preprečevanje klimatskih sprememb, strategija, ogljikovo intenzivna podjetja, CO2 emisije, trajnostni razvoj. Avtorji: Simon Čadež, Univerza v Ljubljani; Albert Czerny, RWTH Aachen Namen članka:  Študija preučuje strategije za zmanjševanje emisij CO2 v ogljikovo intenzivnih podjetjih. Ciljna javnost: Vsi, ki jih klimatske spremembe zadevajo ali skrbijo. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Študija preučuje strategije za […]

>>>

18.12.2015

Ključne besede: raziskovalna produktivnost, raziskovalna kakovost, kakovost poučevanja, merjenje uspešnosti, univerza Avtorji: Simon Čadež, Vlado Dimovski, Maja Zaman Groff; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Študija testira substanco naraščajočih opozoril, da so sodobni sistemi merjenja uspešnosti v visokem šolstvu, ki favorizirajo raziskovalno uspešnost, lahko pogubni za kakovost poučevanja. Ciljna javnost: Vsi zaposleni v visokem […]

>>>

11.12.2015

Ključne besede: energetska intenzivnost, poraba energije, cene energentov, davki na energente, BDP, Evropska Unija. Avtorji: Dr. Sanja Filipović, Economics Institute, Serbia Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Mirjana Radovanović, Educons University, Serbia Namen članka:  Analizirati energetsko intenzivnost v državah članicah EU-28 v obdobju 1990–2012, ugotoviti njene dejavnike ter oceniti velikost in statistično […]

>>>

09.12.2015

Ključne besede: okoljska proaktivnost, uspešnost podjetja, kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika). Avtorji: Asist. dr. Kaja Primc, prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Namen članka:  Prispevati k boljšemu razumevanju vzročne kompleksnosti v odnosu med okoljsko proaktivnostjo in uspešnostjo podjetja ter identificirati kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k večji oziroma manjši uspešnosti podjetja. Ciljna javnost: […]

>>>

03.12.2015

Ključne besede: Matrična algebra, Jordanski trojni produkt, Homomorfizem, Hermitska matrika. Avtorji: Dr. Damjana Kokol Bukovšek in dr. Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Karakterizacija homomorfizmov Jordanskega trojnega produkta. Ciljna javnost: Matematiki. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Homomorfizmi Jordanskega trojnega produkta. Glavne ugotovitve: Karakterizacija homomorfizmov Jordanskega trojnega produkta. Revija objave: Linear & Multilinear […]

>>>

03.12.2015

Ključne besede: Deljenje prevozov, Trajnosten transport, Celoštevilsko programiranje. Avtorji: Mitja Štiglic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Niels Agatz, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of Management; Martin Savelsbergh, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology; Mirko Gradišar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka:  We design and implement an algorithm […]

>>>