EF » EFnet » EF raziskave » A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states.

A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states.

16.01.2014

Ključne besede:

teorija trga kapitalov;
donosnost lastniških vrednostnih papirjev;
Fama French model;

Kratek opis:

NV teoriji trgov kapitala je debata o tem, kaj pojasnjuje donosnost lastniških vrednostnih papirjev redno na dnevnem redu. Standarden model sta predstavila Fama in French (1993) in v njem predlagala tri dejavnike, poleg že prej znane bete (korelacije med donosnostjo vrednostnice in tržno donosnostjo) še tržno vrednost kapitala ter razmerje med knjigovodsko in tržno vrednostjo. Podobno kot druge študije pa tudi mi uvodoma ugotovimo, da Fama French model ne deluje dobro v razmerah na novih trgih. Zato predlagamo bistveno izboljšavo modela z zamenjavo dejavnika tržne vrednost z dejavnikom, ki je približek računovodskim manipulacijam. V članku pokažemo, da naš model na trgih novih članic EU iz srednje in vzhodne Evrope deluje bistveno bolje kot izvirni Fama French model. Tako ponujamo alternativo, ki jo je mogoče uporabiti na vseh tistih trgih, kjer je korelacija med tržno vrednostjo in donosnostjo nizka.

FOYE James, MRAMOR Dušan, PAHOR Marko (2013). A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states. Journal of International Financial Management & Accounting. 24(1) 3-25.  JCR 2011 IF: 0.333, SSE; business, finance ; 70/86(4); ABS 2

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: