EF » EFnet » EF raziskave » Minimalni matrični centralizatorji nad obsegom z dvema elementoma

Minimalni matrični centralizatorji nad obsegom z dvema elementoma

25.02.2014

Ključne besede:

matrična algebra;
centralizator;
minimalnost;
končni obseg;
racionalna kanonična forma.

Avtorji:
dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:

Glavni namen članka je raziskati matrične centralizatorje nad majhnimi obsegi.

Ciljna javnost:

Strokovna javnost s področja algebre.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Matrika A nad obsegom je minimalna, če je za vsako matriko B, ki komutira z A, centralizator A podmnožica centralizatorja B. V članku študiramo minimalne matrike nad obsegom z dvema elementoma

Glavne ugotovitve:
Karakteriziramo minimalne matrike z minimalnim polinomom oblike p(x)=m(x)^k, kjer je m(x) nerazcepni polinom in k naravno število. Karakteriziramo tudi vse minimalne matrike s spektrom Z_2.

Revija objave: 

Linear and Multilinear Algebra

Rangiranje: JCR 106/296

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: