EF » EFnet » EF raziskave » Dinamična Olley-Pakes dekompozicija z vstopom in izstopom

Dinamična Olley-Pakes dekompozicija z vstopom in izstopom

05.05.2015

Ključne besede: 

agregatna produktivnost;
dekompozicija.

Avtorji:

Marc J. Melitz, Univerza Harvard

Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Namen članka:

Namen članka je predlagati novo dekompozicijo agregatne produktivnosti.

Ciljna javnost:

Raziskovalci, državne organizacije, statistični uradi.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave: V članku je predlagana nova dekompozicija spremembe agregatne produktivnosti, ki vključuje izstop in izstop podjetij.

Glavne ugotovitve: Obstoječe dekompozicije sprememb agregatne produktivnosti pristrano merijo prispevke vseh skupin podjetij (preživelih, vstopajočih in izstopajočih).

Revija objave:

RAND Journal of Economics, Vol. 46(2), 362-375, 2015.

Rangiranje:

JCR IF 1.219 98/333 (Economics)

Celotni članek lahko preberete tukaj.


Related news

Publish your comment:


Twitter: efljubljana