EF » EFnet » EF raziskave » Povezava med velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi in podjetništvom: dokazi iz Slovenije

Povezava med velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi in podjetništvom: dokazi iz Slovenije

30.06.2015

Ključne besede:

osebnost;
velikih pet;
podjetnik;
podjetništvo.

Avtorji:

Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
Dr. Tina Bratkovič Kregar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management;
Dr. Gangaram Singh, San Diego State University;
Dr. Alex F. DeNoble, San Diego State University.

Namen članka:

Glavni namen članka je bil raziskati povezave med velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi in podjetništvom.

Ciljna javnost:

Za raziskovalce, podjetnike in managerje v zasebnem in javnem sektorju.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Članek obravnava velikih pet osebnostnih značilnosti (odprtost, vestnost, ektravertnost, sprejemljivost in nevroticizem) in jih povezuje s podjetništvom. Razvije hipoteze in jih preveri na podlagi podatkov iz Slovenije.

Glavne ugotovitve:
Osebnostne značilnosti (velikih pet) se lahko potencialno uporabi za napovedovanje podjetništva v smislu novoustanovljenih podjetij (odprtost) in podjetniških namer (ekstravertnost in sprejemljivost).

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Za ljudi, ki razmišljajo o podjetniški karieri, je priporočljivo testiranje in ocenitev skladnosti njihovih osebnosti z zahtevami njihovih morebitnih kariernih izbir.

Revija objave:

Journal of Small Business Management, 2015, vol. 53, no. 3, str. 819–841.

Rangiranje:

JCR: Impact Factor: 2013: 1.361© Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: