EF » EFnet » EF raziskave » Bibliometrične metode v managementu in organizaciji

Bibliometrične metode v managementu in organizaciji

19.10.2015

Ključne besede:

bibliometrične metode;
mapiranje znanosti.

Avtorji:

Ivan Župič, Cobik in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani;
Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Namen članka:

Ustvariti referenco za vse raziskovalce in razvojnike, ki želijo uporabljati bibliometrične metode.

Ciljna javnost:

Raziskovalci in vsi ostali, ki želijo pri svojem delu uporabljati bibliometrične metode.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave
Analiza uporabe bibliometričnih metod v člankih, objavljenih v revijah s področja managementa in organizacije.

Glavne ugotovitve:
Z uporabo bibliometričnih metod je možno povzeti in vizualizirati znanstvena področja. Bibliometrične metode bodo v prihodnosti postale ena od treh glavnih metod (poleg meta-analize in strukturiranega literarnega povzetka) za povzemanje znanstvene literature.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Bibliometrične metode so uporabne za raziskovalce in razvojnike v podjetjih, da lahko lažje in celoviteje spremljajo razvoj svojih strokovnih področij (preko mapiranja in vizualizacije), hitro identificirajo najpomembnejša znanstvena dela na novem področju (preko analize citatov) in potencialno bolje predvidijo nadaljnji razvoj področja.

Revija objave:

Organizational Research Methods, 18(3), 429-472, 2015

Rangiranje:

JCR 2014 IF 4.148; ABS 4

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: