EF » EFnet » EF raziskave » Vloga poslovnih modelov pri uspešnem managementu oskrbovalnih verig

Vloga poslovnih modelov pri uspešnem managementu oskrbovalnih verig

05.11.2015

Ključne besede:

Management oskrbovalnih verig,
dinamične sposobnosti,
poslovni modeli,
izmenjava znanj.

Avtorji:

prof. dr. Peter Trkman, Marko Budler, mag. gosp. inž. & prof. dr. Aleš Groznik

Namen članka:

Predlagati nov pristop k celovitemu managementu oskrbovalnih verig, ki temelji na ohranjanju dinamičnih sposobnosti za kontinuirano spreminjanje poslovnih modelov.

Ciljna javnost:

Strokovnjaki na področju managementa oskrbovalne verige in poslovne logistike.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Razvoj učinkovitega managementa oskrbovalnih verig, ki temelji na izmenjavi znanj med vsemi deležniki, dinamičnimi sposobnostmi podjetja, 5 ključnimi sestavinami poslovnih modelov in oblikovanjem ter vzdrževanjem več poslovnih modelov hkrati.

Glavne ugotovitve:
Podjetja v oskrbovalnih verigah sicer izmenjujejo informacije, vendar učinkovita izmenjava znanj še ni razvita. Potrebno je hitrejše razpoznavanje priložnosti za doseganje strateških prednosti, ob tem pa učinkovitejše posodabljanje obstoječih in dodajanje novih poslovnih modelov. Predstavljamo dva teoretična okvirja, ki predlagata ključne elemente poslovnih modelov ter možnosti za ohranjanje dinamičnih sposobnosti.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Identifikacija in prenova poslovnih procesov ostajata nujen, a še zdaleč ne zadosten pogoj za doseganje strateške prednosti. Podjetja (v oskrbovalnih verigah) naj procese povezujejo s partnerji in sooblikujejo več poslovnih modelov, a le do te mere, da ostanejo v domeni osnovne dejavnosti in upoštevajo omejitve pri virih.

Revija objave:

Supply Chain Management: An International Journal, 20 (6), str. 587 – 602

Rangiranje:

ABS 3

Faktor vpliva: 3,500

*Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: