EF » EFnet » EF raziskave » Dejavniki energetske intenzivnosti v Evropski Uniji: analiza panelnih podatkov

Dejavniki energetske intenzivnosti v Evropski Uniji: analiza panelnih podatkov

11.12.2015

Ključne besede:

energetska intenzivnost,
poraba energije,
cene energentov,
davki na energente,
BDP,
Evropska Unija.

Avtorji:

Dr. Sanja Filipović, Economics Institute, Serbia

Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Dr. Mirjana Radovanović, Educons University, Serbia

Namen članka: 

Analizirati energetsko intenzivnost v državah članicah EU-28 v obdobju 1990–2012, ugotoviti njene dejavnike ter oceniti velikost in statistično značilnost vpliva vsakega izmed njih na energetsko intenzivnost.

Ciljna javnost:

Raziskovalci na področju ekonomike energetike, odločevalci na področju energetske politike ter odločevalci v podjetjih s področja energetske dejavnosti.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Energetska intenzivnost v državah članicah EU-28 v obdobju 1990–2012, proučevana na podlagi pristopa panelnih podatkov.

Glavne ugotovitve:
Rezultati raziskave kažejo, da imajo cene energentov, davki na energente in bruto domači proizvod ugodne učinke na energetsko intenzivnost, za razliko od rasti bruto nacionalne porabe in končne porabe energentov na prebivalca.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Največji učinek na energetsko intenzivnost je bil ocenjen pri cenah elektrike, kar nakazuje, da bi morali biti raven in struktura tega dejavnika upoštevani in uporabljeni kot pomembna inštrumenta energetske politike za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Revija objave:

Energy, 92(2015), str. 547-555.

Rangiranje:

JCR SCI 2014 IF 4.844

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment:


Twitter: efljubljana