EF » EFnet » EF raziskave » Okoljska proaktivnost in uspešnost podjetja: Kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika)

Okoljska proaktivnost in uspešnost podjetja: Kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika)

09.12.2015

Ključne besede:

okoljska proaktivnost,
uspešnost podjetja,
kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika).

Avtorji:

Asist. dr. Kaja Primc, prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Namen članka: 

Prispevati k boljšemu razumevanju vzročne kompleksnosti v odnosu med okoljsko proaktivnostjo in uspešnostjo podjetja ter identificirati kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k večji oziroma manjši uspešnosti podjetja.

Ciljna javnost:

Raziskovalci na področju okoljskega managementa ter odločevalci v podjetjih, ki sodijo med večje onesnaževalce okolja.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
V članku avtorja analizirata odnos med okoljsko proaktivnostjo in uspešnostjo v 27 avstralskih podjetjih.

Glavne ugotovitve:
Rezultati analize kažejo, da okoljska proaktivnost ni vedno povezana z visoko uspešnostjo podjetja ter da okoljska proaktivnost ni enako pomembna kot nekateri drugi dejavniki visoke uspešnosti podjetij v zelo onesnaženih panogah.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Rezultati analize omogočajo managerjem lažje predvidevanje, ali bo okoljska proaktivnost pozitivno vplivala na uspešnost podjetja ter v katerih okoliščinah je tak pozitiven vpliv bolj verjeten. Študija je pomembna, ker vsebuje bogat nabor dejavnikov iz zunanjega in notranjega okolja, kar managerjem omogoča bolj sistematično odločanje o okoljski strategiji podjetja.

Revija objave:

Management Decision, 53 (3), 648-667, 2015

Rangiranje:

JCR 2014 IF 1.429 Management: 77/185 (2); SNIP 2014 IF 1.443 Business, Management & Accounting: 21/146 (1)

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: