EF » EFnet » EF raziskave » Raziskovanje, poučevanje in merjenje uspešnosti v visokem šolstvu: pomen kakovosti

Raziskovanje, poučevanje in merjenje uspešnosti v visokem šolstvu: pomen kakovosti

18.12.2015

Ključne besede:

raziskovalna produktivnost,
raziskovalna kakovost,
kakovost poučevanja,
merjenje uspešnosti,
univerza

Avtorji:

Simon Čadež, Vlado Dimovski, Maja Zaman Groff; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka: 

Študija testira substanco naraščajočih opozoril, da so sodobni sistemi merjenja uspešnosti v visokem šolstvu, ki favorizirajo raziskovalno uspešnost, lahko pogubni za kakovost poučevanja.

Ciljna javnost:

Vsi zaposleni v visokem šolstvu, odločevalci na področju visokošolske politike.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Povezava med raziskovalno in pedagoško uspešnostjo visokošolskih učiteljev na raziskovalno orientirani univerzi.

Glavne ugotovitve:
Raziskovalna produktivnost (število objav) ni povezana s kakovostjo poučevanja, medtem ko raziskovalna kakovost (vpliv objav) pozitivno vpliva na kakovost  poučevanja.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: 

Rezultati raziskave ne potrjujejo strahov, da sodobni sistemi merjenja uspešnosti v visokem šolstvu, ki favorizirajo raziskovalno uspešnost, negativno vplivajo na kakovost poučevanja.

Revija objave:

Studies in Higher Education, 2015

Rangiranje:

ABS 3

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment:


Twitter: efljubljana