EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv informiranosti in vključenosti na mnenja lokalnih prebivalcev o turizmu: primer Bleda

Vpliv informiranosti in vključenosti na mnenja lokalnih prebivalcev o turizmu: primer Bleda

31.05.2016

Ključne besede:

Lokalni prebivalci,
trajnostni razvoj,
informiranost,
vpletenost,
sodelovanje,
vpliv turizma. 

Avtorji:

Tina Šegota, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
Dr. Tanja Mihalič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
Dr. Kir Kuščer, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka: 

Preučiti, kako informiranost in vključenost lokalnih prebivalcev v razvoj turizma vpliva na njihova mnenja o vplivih turizma na ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

Ciljna javnost:

Lokalne in regionalne vladne organizacije, deležniki v turističnem sektorju.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Na primeru lokalnih prebivalcev v turistični destinaciji Bled smo preučili, kako različne stopnje informiranosti o razvoju turizma in sodelovanje pri turističnem razvoju  turizma vplivajo na njihovo mnenje o tem, kako turizem vpliva na destinacijo. Lokalne prebivalce smo razdelili v štiri skupine (slabo/dobro informiran, nizko/visoko vpleten) in preučili, kakšne so razlike med skupinami glede zaznavanja pozitivnih in negativnih vplivov turizma v ekonomskem, družbeno-kulturnem in naravnem okolju.

Glavne ugotovitve:
Analiza je pokazala, da bolj kot so lokalni prebivalci informirani in vključeni v planiranje in razvoj turizma, bolj pozitivno zaznavajo ekonomske, družbeno-kulturne in okoljske vplive turizma. Zaznave tistih, ki so manj informirani in vključeni, so bolj negativne, predvsem menijo, da turizem relativno vpliva na družbeno-kulturno in naravno okolje.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Uporabno vrednost predstavlja metodologija za umeščanje lokalnih prebivalcev v skupine in razlikovanje med njimi. Hkrati ima dodatno vrednost tudi metoda za raziskovanje mnenj o vplivih turizma, ki se da uporabiti kot pomoč pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma.

Revija objave:

Journal of Destination Marketing and Management, (Online), 2016

Rangiranje:

JCR (2014) =1.00

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: