EF » EFnet » EF raziskave » Staranje prebivalstva in povpraševanje po zdravstvenih dobrinah: primer Slovenije

Staranje prebivalstva in povpraševanje po zdravstvenih dobrinah: primer Slovenije

24.10.2016

Ključne besede:

staranje,
opravljanje zdravstvenih storitev,
napovedovanje,
prebivalstvo,
dinamika,
zdravstvene storitve,
Slovenija

Avtorji: 

  • Mag. Jure Vrhovec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Maks Tajnikar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah.

Glavne ugotovitve:
Staranje prebivalstva v Sloveniji bo v obdobju do leta 2035 predvidoma vplivalo tudi na povečanje povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Najmanjši bo vpliv na povpraševanje primarni ravni, večji na sekundarni ravni (specialistične ambulante) in največji pri dnevnih obravnavah v bolnišnicah in pri hospitalizacijah. Spremenila se bo tudi struktura povpraševanja, manj bo povpraševanja po zdravstvenih storitvah, ki so povezane z otroci, več pa bo povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi bolezni, ki so značilne za starejše prebivalce, še posebej zaradi bolezni obtočil, bolezni očesa in adneksov ter bolezni krvi in krvotvornih organov. Rezultati kažejo, da bo slovenski zdravstveni sistem v prihodnjih 20 letih zaradi staranja dodatno obremenjen.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Rezultati lahko pomagajo pri načrtovanju virov v zdravstvenih organizacijah, ki so bodo morale prilagoditi spremembam v povpraševanju po zdravstvenih storitvah.

Revija objave:

Health Policy, DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.09.007

Rangiranje:

JCR impact factor (2015) 2.035 v kategorijahSCI (2. kvartil) – health care sciences & services ; 38/88SSCI (2. kvaril) – health policy & services ; 28/75ABS(AJG) 2015 : 2

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: