EF » EFnet » EF raziskave » Povezava med decentralizacijo, vključenostjo zaposlenih in absorpcijsko sposobnostjo ter inovativnostjo in uspešnostjo podjetja

Povezava med decentralizacijo, vključenostjo zaposlenih in absorpcijsko sposobnostjo ter inovativnostjo in uspešnostjo podjetja

18.01.2017

Ključne besede:

Inovativnost,
decentralizacija,
vključenost zaposlenih,
absorpcijska sposobnost.

Avtorji: 

Dr. Kaja Rangus, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Dr. Alenka Slavec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Revija objave:

Technological forecasting and social change, [in press] 2017

Rangiranje:

1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tipologija ni verificiranatočke: 69.87

CiteScore: 3.28

Impact Factor: 2.678

5-Year Impact Factor: 3.005

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.752

SCImago Journal Rank (SJR): 1.348

 

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: