EF » EFnet » EF raziskave » O premeru komponent grafa komutativnosti

O premeru komponent grafa komutativnosti

24.02.2017

Ključne besede:

matrična algebra,
komutativen obseg,
graf komutativnosti,
premer

Avtorji: 

  • dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • dr. Bojan Kuzma, Univerza na Primorskem, FAMNIT

 

Namen članka:
Poiskati največjo možno razdaljo v grafu komutativnosti matrične algebre.

Ciljna javnost:
Strokovna javnost s področja algebre.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Graf komutativnosti opisuje komutativnost v algebraični strukturi. Znano je, da je razdalja med dvema matrikama v grafu komutativnosti lahko največ šest. V članku raziskujemo, ali je ta razdalja lahko dosežena.

Glavne ugotovitve:
Za vsako praštevilo p≥7 konstruirmo dve matriki velikosti 2p, da je razdalja med njima v grafu komutativnosti matrične algebre nad racionalnimi števili enaka šest.

Revija objave:

Linear Algebra and its Applications

Rangiranje:

JCR 64/312

 

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: