EF » EFnet » Napovedujemo » Javna zagovora doktorskih disertacij

Javna zagovora doktorskih disertacij

30.05.2017

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije MITJE ŠTIGLICA z naslovom Modeli in algoritmi za oblikovanje prevoznih skupin v sistemih deljenja prevoza: lajšanje procesa iskanja ujemanj  (Models and solution algorithms for the ride-matching problem: facilitating the matching process in ridesharing systems ), ki bo 8. 6. 2017 ob 16.00 uri v predavalnici  P-119 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Mirko Gradišar
Somentor: prof. dr. Niels Agatz

____________________________

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije KATJE TERGLAV z naslovom Zaposleni kot soustvarjalci blagovne znamke: Večnivojski pristop k notranjemu brandingu (Employees as brand builders: a multilevel approach to internal branding), ki bo 15. 6. 2017 ob 10.00 uri v sejni sobi Senata na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier
Somentor: prof. dr. Robert Kaše


Publish your comment:


Twitter: efljubljana