EF » EFnet » EF raziskave » Strukture ogljikovih stroškov in strategije za preprečevanje podnebnih sprememb v ogljikovo intenzivnih podjetjih

Strukture ogljikovih stroškov in strategije za preprečevanje podnebnih sprememb v ogljikovo intenzivnih podjetjih

26.05.2017

Ključne besede:

Podnebne spremembe,
ogljikova intenzivnost,
ogljikova učinkovitost,
povzročitelji stroškov,
eko-učinkovitost,
trajnostni razvoj.

Avtorji: 

  • Simon Čadež (Univerza v Ljubljani),
  • Chris Guilding (Griffith University)

Namen članka:
Namen članka je demonstrirati povzročitelje emisij CO2 v proizvajalnih podjetjih.

Ciljna javnost:
Vsi, ki jih zanima tematika preprečevanja podnebnih sprememb.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Študija preučuje povezavo med obsegom proizvodnje, ogljikovimi stroški in emisijami CO2 v ogljikovo intenzivnih podjetjih ter identificira dejavnike, ki vplivajo na strategije za preprečevanje podnebnih sprememb v teh podjetjih.

Glavne ugotovitve:
Ogljikovo intenzivna podjetja imajo različne strukture ogljikovih stroškov zaradi različnih povzročiteljev porabe ogljikovih resursov (obseg proizvodnje vs raven kapacitete). Strategije za preprečevanje podnebnih sprememb se razlikujejo med ogljikovo intenzivnimi sektorji (energetika, proizvajalne dejavnosti, ki transformirajo ne-fosilne ogljikove materiale, ostale proizvajalne dejavnosti), a so znotraj sektorjev relativno homogene.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Študija demonstrira, da izboljšave v ogljikovi učinkovitosti večinoma niso efektivne pri zmanjševanju celotnih emisij CO2 v podjetjih, kadar ta podjetja zasledujejo strategijo rasti.

Revija objave:

Accounting, Auditing, and Accountability Journal, 2017

Rangiranje:

JCR 16/94, AJG 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: