EF » EFnet » EF raziskave » Strukturni FECM: kointegracija v velikih strukturnih FAVAR modelih

Strukturni FECM: kointegracija v velikih strukturnih FAVAR modelih

09.05.2017

Ključne besede:

Dinamični faktorski modeli,
kointegracija,
strukturna analiza,
s faktorji dopolnjen model korekcije napak,
FAVAR.

Avtorji: 

  • Anindya Banerjee (Univerza Birmingham),
  • Massimiliano Marcellino (Univerza Bocconi)
  • Igor Masten (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)

Revija objave:

Journal of Applied Econometrics, 2017. https://doi.org/10.1002/jae.2570

Rangiranje:

JCR IF  1.872

 

 


Related news

Publish your comment: