EF » EFnet » EF raziskave » Vektorski prostori simetričnih nilpotentnih matrik

Vektorski prostori simetričnih nilpotentnih matrik

07.06.2017

Ključne besede:

simetrične in persimetrične matrike,
nilpotentne matrike,
maksimalni vektorski prostori matrik,
trikotljivost

Avtorji: 

  • dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

 

Namen članka:
Poiskati maksimalne vektorske prostore simetričnih nilpotentnih matrik.

Ciljna javnost:
Strokovna javnost s področja linearne algebre

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Odgovoriti poskušamo na vprašanje, kdaj je vektorski prostor simetričnih matrik sestavljen iz nilpotentov in kdaj je trikotljiv.

Glavne ugotovitve:
V članku razvijemo teorijo, ki nam omogoča dokazati simetrične verzije izrekov o trikotljivosti. Posplošimo tako Gerstenhaberjev, kot tudi Engelov, Jacobsonov in Radjavijev izrek. Najdemo tudi maksimalne prostore nilpotentov nizkih dimenzij.

 

Revija objave:

Linear Algebra and its Applications

Rangiranje:

JCR 64/312

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: