EF » EFnet » EF raziskave » Superiornost Monte Carlo simulacije pri vrednotenju realih opcij v javno zasebnih partnerstvih

Superiornost Monte Carlo simulacije pri vrednotenju realih opcij v javno zasebnih partnerstvih

27.10.2017

Avtorji: 

Ciljna javnost:
Vrednotenje garancij PPP

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Primerjava dveh metod za vrednotenje garancij, ki jih podeljuje javni partner znotraj PPP projektov

Glavne ugotovitve:
Monte Carlo metoda primerja metoda za vrednotenje garancij večine projektov PPP

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Metoda Monte Carlo je bolj primerja metoda za ocenjevanje vrednosti garancij, ki jih podeljuje javni partner (bremenijo proračun). Za večino projektov to pomeni, da je vrednost podeljenih garancij manjša, kot se tipično ocenjuje z GBM metodologijo. Implikacija je, da bi s pravilnim vrednotenjem projektov verjetno realizirali več PPP projektov in pomembno prispevali k obsegu infrastrukturnih investicij, s tem pa gospodarski rasti in izboljšanju življenjskega standarda.

Revija objave:

Risk Management, Palgrave Macmillan

Rangiranje:

A3, IF 0,519

 


Related news

Publish your comment: