EF » EFnet » Napovedujemo » Drugi ekonometrični seminar

Drugi ekonometrični seminar

14.11.2017

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, povezani v Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP), organiziramo prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas: http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/econometric-seminar.html. Nastal je na temelju številnih pogovorov s študenti in sodelavci Ekonomske fakultete, pa tudi drugih fakultet in študijskih programov v preteklem letu, kot predavatelji pa sodeluje več profesorjev Ekonomske fakultete. S tega vidika menimo, da gre vsekakor za dogodek, na katerega bi želeli, da pride čim več zaposlenih, sodelavcev in študentov Ekonomske fakultete in Vas še enkrat vse vabimo k udeležbam na tekočih seminarjih.

Sporočamo tudi, da bo drugi ekonometrični seminar potekal v četrtek, 23.11.2017 ob 19:00 v prostorih Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), Kardeljeva ploščad 17, s predavanjem oz. seminarjem doc. dr. Martina Žnidaršiča iz Instituta »Jožef Stefan« (Odsek za tehnologije znanja) na temo pristopov strojnega učenja in uporab v ekonomiji oz. financah, torej enih od najsodobnejših pristopov v statistiki, ki vedno močneje prodirajo na vsa področja znanosti, tudi v ekonomijo in poslovne vede. Več informacij najdete na zgornji povezavi.

Na seminarju bodo predstavljeni osnovni principi strojnega učenja in uporaba tovrstnih metod v analizah na področju ekonomije. Osnovam tega pristopa bo najprej sledil pregled najpogosteje uporabljenih algoritmov, njihovih lastnosti, zgodovinskih trendov uporabe in primerov praktične  rabe na širšem področju problemov s področja ekonomije. V drugem delu seminarja se bomo posebej posvetili uporabi metod strojnega učenja za analiziranje tekstov s področja financ, predvsem za analizo sentimenta. Pri tem bomo bolj podrobno obravnavali dva pristopa iz priloženih člankov. Prvi je zanimiv, ker obravnava popularen problem povezanosti sentimenta sporočil sistema Twitter s cenami na delniškem trgu in ker je delo domačih avtorjev. Drugi pa je zanimiv, ker gre za zelo obetaven hibridni pristop, ki združuje preprosto jezikoslovno analizo strukture teksta s strojnim učenjem.

Veseli bomo torej, če se dogodka udeležite oz. posredujete najavo vsem tistim, ki bi jih udeležba prav tako lahko zanimala.


Publish your comment:


Twitter: efljubljana