EF » EFnet » Napovedujemo » Javni zagovor doktorske disertacije

Javni zagovor doktorske disertacije

28.11.2017

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije  JOVANA TRAJKOVSKEGA z naslovom Analiza učinkov omejenih resursov na inovacijsko dejavnost držav v razvoju  (The impact of resource constraints on firm-level innovation activity of developing countries), ki bo 01.12.2017 ob 17.00 v sejni soba senata na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica:  prof. dr. Tjaša Redek

Somentor: prof. dr. Črt Kostevc


Publish your comment:


Twitter: efljubljana