EF » EFnet » Napovedujemo » Javni zagovori doktorskih disertacij

Javni zagovori doktorskih disertacij

25.01.2018

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije  KARLE OBLAK z naslovom Pomen shem nagrajevanja za oblikovanje referenčnih vrednosti in vpliv na odločitve o tveganjih in naporu  (The role of incentive schemes on shaping reference values and influencing decisions about risk and effort ), ki bo 1.3.2018 ob 16.00 v sejni sobi Senata na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: prof. dr. Sergeja Slapničar


Publish your comment:


Twitter: efljubljana