EF » EFnet » Napovedujemo » Nova razstava v Mali galeriji EF umetnika Zdravka Dolinška »Moje pokrajine«

Nova razstava v Mali galeriji EF umetnika Zdravka Dolinška »Moje pokrajine«

20.02.2018

V Mali galeriji se s svojimi deli predstavlja umetnik Zdravko Dolinšek.

Zdravko Dolinšek je prefinjen občutek za estetiko in skladnost, ki je neločljivo spremljal in zaznamoval njegovo poklicno delovanje zlatarja in oblikovalca nakita, prenesel tudi v svoj slikarski svet. V njem razkriva navdušenje nad vsem lepim, kar mu je dano v vizualno doživetje in pripada predvsem krajinskim in tihožitnim motivom, pa tudi figuralnim temam. A pravi slikarjevi navdihi sežejo v dno duše, se tam prefiltrirajo in spojijo s subjektivnimi dojemanji ter se nato na slikovni površini pojavijo v subtilni avtorski preobleki.

Kot ustvarjalec, ki čuti potrebo po izražanju, kot avtor, ki je odziven na vse novo in drugačno, ustvarja bogat opus, v katerem je zaznati tudi potopisni značaj njegove krajinske motivike. Likovna odkrivanja neznanega, svojstvenega, za posamezni milje specifičnega so namreč pogosto vezana na njegovo udeležbo na različnih kolonijah oz. sorodnih srečanjih likovnih ustvarjalcev. Dela s tovrstnim vsebinskim okvirjem kažejo na njegovo sposobnost pristnega vživljanja, polnega občutenja in likovnega povzemanja najbolj tipičnih karakteristik. Na ustvarjalnem popotovanju pa so vsa nova odkritja podrejena njemu samemu, njegovim subjektivnim čutenjem in ustvarjalnim prizadevanjem, ki so se z leti raziskovanj, problemskih poglabljanj in iskanj lastnega likovnega izraza izkristalizirala v osebni stil likovnega nagovora.

Pogled, usmerjen k vedutnim ciljem, v naravo in urbano krajino, je na slikovni površini doživel avtorsko preobrazbo, novo ovrednotenje, v katerem se je občudovanje in odkrivanje bistvenega nadgradilo s hipno zazrtostjo vase, s potopom v osebne globine, v katerih impresivnost, kot oblika najglobljega doživetja, odločno preplavi optično zaznavnost. V likovno-formalnem smislu se ta prehod iz objektivno-zaznavnega v subjektivno-občuteno zgodi z oblikovnimi modifikacijami, reduciranji na bistveno in poenostavljanji, z osebnimi kolorističnimi uglaševanji, z vehementnimi, ekspresivno vzdramljenimi slikarskimi intervencijami in linijskimi poudarki.

V bogati paleti odsevajo danosti, vezane na konkreten prostor in čas. Vanjo pa so vmešane tudi tiste barvne vrednosti, katerih izvir je v slikarju samem, ki s tančico zamolklosti prekriva naravno živost nanosov in jim daje duhovni naboj. V umirjajočem kolorističnem dogajanju pridejo še posebej do izraza živahni barvni akcenti, najpogosteje rdeči, ki s svojo intenzivnostjo barvnega pigmenta in z materialno naglašenostjo, postajajo nekakšne dominante slikarskih kompozicij, vsekakor pa (p)osebne punktacije z energijo in močjo, ki predramlja umirjenost dogajanja in govori o slikarjevi notranji nuji, da sproščeno razkrije in nezadržno izživi svojo trenutno notranjo atmosfero. Vitalizem dogajanja izhaja tudi iz toplo – hladnih soočanj barvnih nanosov. Uvajanje risbe v barvno dogajanje ima soroden pomen, prav tako pa je v njem zajeto bistvo slikarjevega likovnega opisovanja. Vehementni grafizmi namreč zarišejo slikarjev temeljni stik z resničnostjo.

V posameznih rešitvah vehementnost prehaja tudi v povsem sproščene, nenadzorovane, stihijske intervencije. Tako nastaja zanimiv preplet premišljenega, nadzorovanega in onega, kar se poraja kot trenutni vzgib slikarjeve intime. V novejših delih pa je vsekakor zaznati, da so barvne fasete široke, žive, trepetave v strukturalni poudarjenosti, sproščene v svoji premišljenosti in le izjemoma utesnjene v jasno risarsko obrobo. Najpogosteje je njihova oblikovna jasnost šele posledica medsebojnega součinkovanja posameznih barvnih nanosov. Odprtost je karakteristika, ki jo zaznamo tudi v barvno nenasičenih, celo povsem zračnih predelih slikovnega polja.

Kljub pestremu dogajanju, izhajajočemu iz barvne obravnave motiva in risarske vzpostavitve armature likovne zgodbe same, so slikovne celote vedno uravnotežene. Odražajo premišljeno kompozicijsko gradnjo, segajočo od površine v prostorsko iluzijo, pa tudi avtorjevo zanimanje za široko panoramsko razprostrte poglede. S posameznimi deviacijami od naravne kompozicijske gradnje želi podkrepiti izraznost in s tem sporočilnost naslikanega. Gledalca vodi iz prvega plana v prostorsko iluzijo. V nekaterih dramsko stopnjevanih likovnih uprizoritvah so posamezni akterji dogajanja postavljeni v ospredje. S frontalnim nastopom sta njihova vloga in pomen še bolj poudarjena.

Nova likovna spoznanja, nova odmikanja od klasičnega, k realizmu zazrtega likovnega opisovanja, v sfere svobodnejših interpretiranj, prihajajo vse bolj do izraza. Zaznati jih je v Dolinškovih cvetličnih tihožitjih, kjer so vsebine še vedno povsem določljive, a se oblike radikalneje poenostavljajo, ozadja pa postajajo prostori osebnega domišljijskega srečevanja s prostorsko opredelitvijo, ki je nakazana, a ni natančno določena. Taka so tudi ozadja njegovih figuralnih likov. Avtor odločno gradi njihovo telesnost, njihovo voluminoznost, kar je še posebej razvidno v njegovih aktih, na ozadjih pa se odloča za govorico nanosov, ki niso vsebinsko opredeljeni, temveč je njihova moč v intenziteti in usmerjenosti poteze, v barvah, ki jih pušča dotik slikovnega nosilca, v strukturah in teksturah, ki jih premore vsak nanos.

Zdravko Dolinšek ima občutek. Zaradi njega mu uspeva opustiti tiste nadrobnosti, ki bi utrujale pogled, uspeva mu naravno koloristično pestrost in glasnost rahlo umiriti in utišati s svojim stanjem duha, prav tako tudi osvetliti, osončiti in popeljati v lahkotno prosojnost, pa intervenirati z drobnimi, premišljenimi kolažnimi aplikacijami ali s kančkom živahne barvne esence razburkati misel, ki se spokojno sprehaja po poti odkrivanja in vsrkavanja lepot sveta. Zna, ker čuti izbrani motiv, ker premore osebno izkristalizirane visoke estetske norme. In ker se zaveda svojega poslanstva, ki ni v reproduciranju, ampak v avtorskem sporočanju, s tem pa v umetniškem preseganju.

Anamarija Stibilj Šajn 

Razstava bo v Mali galeriji na ogled marca in aprila 2018.


Image gallery:

Publish your comment: